Bài toán Hóa Hữu Cơ Lớp 11 Hay

Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glycol, glixerol, ancol anlylic và propan-1,2-ol. Lấy 6,86 gam hỗn hợp X thấy tác dụng vừa đủ với 4,6 gam kim loại Na. Mặc khác, khi đốt cháy hoàn toàn 6,86 gam hỗn hợp X thì thu được 5,6 lít khí CO2 và a gam H2O. Tìm giá trị của a?
Giải:
-OH +Na -->-ONa + H2
nNa=nO=4,6/23=0,2 mol.
nC=nCO2=0,25 mol.
ð Khối lượng H trong X là:
mX=mO+mC+mH
=>mH=6,86-0,25.12-0,2.16=0,66 gam.
=>nH2O=nH/2=0,66/2=0,33 mol.
=>mH2O=0,33.18=5,94ü Bài này được trích từ đề cương ôn tập học kì 2 lớp của trường THPT Tây Thạnh – (đề của bạn Lê Thị Như Quỳnh)

ü Hình ảnh được chụp bằng điện thoại OPPO Reno 2F
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu