Giải bài căn thức khó lớp 10 trường Bà ĐiểmGiải bài căn thức khó lớp 10 trường Bà Điểm

Điều kiện:  =>0x1

Bình phương 2 vế ta được:

X2+1=

<=>(x2+1).(x2+1-2x)=3x2

<=>(x2+1)2-2x(x2+1)=3x2

<=>(x2+1)2-2x(x2+1)+x2=4x2

<=>(x2+1-x)2=4x2

<=>|x2+1-x|=|2x|

0x1 nên ở trong trị đều là biểu thức dương.

=> x2+1-x=2x

=>x2-3x+1=0

=>x=

So với đều kiện ta nhận nghiệm: x=

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải bài tập ôn HKI Toán - Bà ĐiểmHướng dẫn giải các bài của Nguyệt Trúctrường Điểm

Đề 2:

Câu 2c. giải phương trình

Bài 3: cho phương trình  mx2 -2(3+m)x + 1+m=0

Tìm m để phương trình hai nghiệm x1,x2 thỏa x1-2x2=0

Đề 3:

Bài 2c:giải phương trình:

Bài 4c: cho A(-2;1), B(1;2), C(3;-1) tìm D  Ox sao cho ABCD hình than (AD//BC) tìm I giao điểm 2 đường chéo

Giải:

Đề 2:

Câu 2c. giải phương trình

Đặt t= =>t2 = 

Thay vào ta được:

3t2+8=10t <=> 3t2-10t+8=0

=>t=2 ; t=4/3

Giải các phương trình trên ta được:

Bài 3: cho phương trình  mx2 -2(3+m)x + 1+m=0

Tìm m để phương trình hai nghiệm x1,x2 thỏa x1-2x2=0

Giải:

Ta lập điều kiện để pt 2 nghiệm trước:

ü  a0 =>m0

ü  >0 =>5m+9>0 =>m>-9/5

Theo yêu cầu đề bài.

Ta :

=>9x1.x2=2S2

=>9P=2S2

=>9. = 2.(2)2

=>9.m.(m+1)=8.(m+3)2

=>9m2+9m=8m2+48m+72

=>m2-39m-72=0

Đề 3:

Bài 2c:giải phương trình:

Đặt t= =>t2 =

Thay vào ta được:

2t2-9t+7=0

=> t=1 t=7/2

Với t=1 =>

 

Với t=7/2 =>

 

Bài 4c: cho A(-2;1), B(1;2), C(3;-1) tìm D  Ox sao cho ABCD là hình than (AD//BC) tìm I giao điểm 2 đường chéo

D thuộc Ox nên: D(x;0)

 ;

Để AD//BC thì: -3(x+2)= -1.2

=>x=

Vậy D(;0)

Tìm I (x;y)

 =(x+2;y-1) , =(5,-2)

I  AC nên  cùng phương  suy ra:

-2(x+2)=5(y-1)

=>2x+5y=1  (1)

=(x-1;y-2), =(;-2)

I  BD nên  cùng phương  suy ra:

-2(x-1)=(y-2)

=>6x-7y= -8  (2)

Từ (1) (2) ta hệ:

=>x=; y=

Vậy I(; )


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu