ÔN TẬP KỸ NĂNG THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 6 ÔN TẬP KỸ NĂNG THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN TIN HỌC 6

ĐỀ 1

HỌC SINH SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN WORD VÀ GÕ BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SOẠN THẢO VĂN BẢN SAU

  1. Chọn font chữ Time New Roman, kích cỡ cho dòng tiêu đề là 16, cho nội dung là 12

  2. Nhập nội dung văn bản theo mẫu.

  3. Định dạng kiểu chữ, màu chữ theo mẫu. Khoản cách giữa các dòng là 1.5

  4. Tạo bảng “Bảng chỉ số BMI của nhóm 1” và nhập dữ liệu cho bảng, điều chỉnh độ rộng của cột theo mẫu 

  5. Lưu bài (Save As) vào thư mục của lớp với tên bài (file name) theo cấu trúc sau:

TÊN LỚP-TÊN MÁY-TÊN HỌC SINH-KTTX02

Ví dụ: 6.1-11B-VANAN-KTTX02


Nội dung soạn thảo:


Chỉ số BMI

Chỉ số BMI còn được gọi là chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index). Dựa vào chỉ số BMI của một người có thể biết được người đó béo, gầy hay có cân nặng lý tưởng. 

BMI = Cân nặng/ [(Chiều cao) x (chiều cao)]

Trong đó, chiều cao tính bằng m và cân nặng tính bằng kg.

Chỉ số BMI không áp dụng cho phụ nữ có thai, vận động viên, người tập thể hình

Bảng chỉ số BMI của nhóm 1

STT

HỌ TÊN

Cân nặng (kg)

Chiều cao (m)

BMI

Đánh giá

1

Đỗ Ngọc Anh

29,5

1,43

14,42

Thiếu cân

2

Trần Bình

45,7

1,50

20,31

Đủ cân

3

Lê Thu Trang

47,3

1,32

27,15

Thừa cân

 


TIN HỌC 6

ĐỀ 2

HỌC SINH SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN WORD VÀ GÕ BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SOẠN THẢO VĂN BẢN SAU

  1. Chọn font chữ Time New Roman, kích cỡ cho dòng tiêu đề là 16, cho nội dung là 12

  2. Nhập nội dung văn bản theo mẫu.

  3. Định dạng kiểu chữ, màu chữ theo mẫu. Khoản cách giữa các dòng là 1.5

  4. Tạo bảng “Danh sách quốc gia theo diện tích rừng” , nhập dữ liệu cho bảng và điều chỉnh độ rộng của cột theo mẫu.

  5. Lưu bài (Save As) vào thư mục của lớp với tên bài (file name) theo cấu trúc sau:

TÊN LỚP-TÊN MÁY-TÊN HỌC SINH-KTTX02

Ví dụ: 6.1-11B-VANAN-KTTX02


Nội dung soạn thảo:


Rừng là gì?

Rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần chủ yếu. Nói cách khác, rừng là tập hợp của nhiều cây. Quần xã sinh vật phải có diện tích đủ lớn. Giữa quần xã sinh vật và môi trường, các thành phần trong quần xã sinh vật phải có mối quan hệ mật thiết để đảm bảo khác biệt giữa hoàn cảnh rừng và các hoàn cảnh khác.

Danh sách quốc gia theo diện tích rừng

Thứ hạng

Quốc gia

Diện tích (km2)

1

Nga

58.149.300

2

Canada

4.916.438

3

Brazil

4.776.980

4

Hoa Kỳ

3.100.950

5

Trung Quốc

2.083.210


 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu