ÔN THI HKI TOAN 10 - BÌNH HƯNG HÒA 
VẬY 9AQ=19AN, TỈ LỆ NÀY GẦN BẰNG 2 NÊN VẼ HÌNH XONG CỨ NGHĨ NÓ LÀ TRUNG ĐIỂM. GIẢI XONG MỚI THẤY KHÔNG PHẢI.💖💖💖 "ĐỀ HAY".
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu