Hướng dẫn giải Hóa Học - phna62 hiệu suất của bạn "Châu Minh Thiện"câu 15: Nung 28g Fe với 16g S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dd HCl dư thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của Y đối với H2 là 10,6. Hiệu suất của phản ứng giữa Fe với S là

A. 70%             B. 50%             C. 80%             D. 60%

giải:

Fe+S--->FeS

x….x……x

Fe+HCl -->FeCl2+H2

y……………………y

FeS+HCl--->FeCl2 +H2S

x………………………x

ta có x+y=nFe=nS=0,5 mol.

ta dựa vào tỉ khối hơi so với H2để tính.

Nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp khí là:

=> =68x+4y

Thay vào công thức tỉ khối với Hidro:

 

=>34x+2y=10,6

Ta có hệ:

=>x=0,3, y=0,2

Vậy hiệu suất là: H=0,3.100/0,5=60%

ở đây lưu ý, ta có thể tính hiệu suất luôn từ cách biến đổi toán học từ công thức tỉ khối với hidro mà không cần tính ra cụ thể x và y, vì:

Muốn có % thì nhân 100% vào là xong.

 
2 comments:

  1. tại sao Fe dư trong khi nFe=nS ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. do bạn đọc kĩ đề đi họ nói là sau phản ứng có hỗn hợp chất khí thì phải có 2 chất trở lên nên Fe dư thì lưu huỳnh cũng dư mà lưu huỳnh không phản ứng được với HCl

      Delete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu