Hướng dẫn giải bài toán căn thức nâng caoLâu lắm rồi không vào giải bài tập, bây giờ T sẽ bắt đầu giải bài Toán của các bạn, hãy xem nhé.

Giải phương trình:

Đặt  ; 

ð v2-u2=x-1

ð v2-u2=u+v-1

lại có:

=> v2-u2=x.u2

=>(v+u)(v-u-u2)=0

=> v-u-u2=0 (vì v+u=x khác 0)

=>v-u=u2=1-

=>2v=x+1-

=>2v=v2+1

=>(v-1)2=0

=>v=1

=>x- =1

<=> x2-x-1=0

=> (nhận) và  loại.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu