Đề kiểm tra tự luận học kì 1 môn Hóa học 10 trường THPT Bình Hưng Hòa TP.HCM SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 

      Trường THPT Bình Hưng Hòa                           Môn HÓA : Lớp 10

                                Thời gian làm bài : 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra gồm 1 trang) 

Câu 1 (2 điểm) Viết cấu hình electron của nguyên tử và xác định vị trí (Ô, chu kì, nhóm) trong BTH và cho biết tính chất hóc học cơ bản (kim loại, phi kim, khí hiếm) trong các trường hợp sau (không giải thích) 

  1. X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p5
  2. Y có điện tích hạt nhân là 29+

Câu 2 (2,0 điểm) 

  1. Viết sơ đồ giải thích sự hình thành liên kết ion trong hợp chất Na2O
  2. Viết công thức electorn và công thức cấu tạo của PH3, C2H2 

Câu 3 (1 điểm) Cho Na (Z = 11); Mg(Z = 12); Al (Z = 13)

  1. Sắp sếp các nguyên tử trên theo chiều tính kim loại tăng dần (không giải thích)
  2. Sắp xếp theo chiều tính bazo tăng dần của các hidroxit tạo từ các kim loại trên (không giải thích) 

Câu 4 (2 điểm) Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron

  1. C + HNO3 ® NO2 + CO2 + H2O
  2. K2Cr2O7 + HCl ® KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

Câu 5 (2,0 điểm) Hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là RO3. Trong công thức hợp chất khí với hidro của R có chứa 5,88% hidro về khối lượng.

  1. Xác định nguyên tố R. Cho biết công thức hidroxit cao nhất của R.
  2. Cho 100g dung dịch hidroxit cao nhất trên với nồng độ 19,6% tác dụng với 100g dung dịch NaOH 4%. Tính  nồng độ % dung dịch muối thu được. 

Câu 6 (1,0 điểm) Bo có hai đồng vị, mỗi đồng vị đều có 5 proton. Đồng vị thứ nhất có số proton bằng số nơtron. Đồng vị thứ hai có số nơtron bằng 1,2 lần số proton. Biết nguyên tử khối turng bình của Bo là 10,812. Tính % mỗi đồng vị
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu