Đáp Án Bài Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Level 1 - Bài 1Đáp Án

Kết quả của bạn

Số câu bạn trả lời đúng:

Những câu bạn sai:

 Tỉ lệ phần trăm mà bạn đạt

Script provided by tranganhnam88@yahoo.com


ü Bài được soạn trên ngôn ngữ lập trình web HTML5 kết hợp với .js
ü Hình ảnh được chụp từ màng hình máy laptop hoặc chụp bằng điện thoại xiaomi hoặc OPPO
ü Chúc các bạn thi đậu vào trường Đại Học mà các bạn thích, hẹn gặp lại ở bài sau.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu