Hệ Thức Lượng Trong tam giác Vuông - Lớp 9
Đề: Cho ta giác ABC vuông tại A có BH=3, CH=12.

a. Tính chiều dài của AH, AB, AC

b. Gọi I là trung điểm của AH, CI cắt AB tại M. Tính độ dài AM.

Giải:


a.    Ta có:

ü BC=CH+BH=12+3=15
ü AH2=CH.BH=12.3=36
=>AH=6
ü AB2=BH.BC=3.15=45
=>AB=3√5
ü AC2=CH.BC=12.15=180
=>AC=6√5
b. Vẽ đoạn thẳng PQ//AB và đi qua điểm I.
Khi đó IP là đường trung bình của ta giác ABH
Suy ra: P là trung điểm của BH; BP=1,5; CP=13,5.
Áp dụng Pytago vào tam giác vuông CHI ta được:
CI2=CH2+HI2=122+32=144+9=153
=>CI=3√17
Xét tam giác BCM
Ta có: IP//MB
Nên theo định lý Thales đảo ta được:


Tiếp tục áp dụng định lý Pytago cho tam giác ACM, ta được:
CM2=AM2+AC2
=>AM2=CM2-AC2
Đáp án như vậy là rất đẹp rồi nhé, đừng có chê.

Hình Thầy chụp bằng OPPO Reno 2F của cô Hiền , tuy chụp vào ban đêm nhưng hình rất đẹp và rỏ nét.

Chúc mấy em hiểu Bài.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu