NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 7
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 7
1. Kiến thức:
- Kiểm tra các vấn đề số thực, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, làm tròn số
- Kiểm tra các vấn đề về hai tam giác bằng nhau, tia phân giác của góc, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, tổng ba góc của tam giác
- Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
- Bài toán thực tế về: đại lượng tỉ lệ thuận hoặc đại lượng tỉ lệ nghịch hoặc chia tỉ lệ.
2. Kỹ năng: - HS kiểm tra kỹ năng chứng minh, kỹ năng tính toán chính xác.
- Vận dụng kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng  song song, tổng ba góc trong tam giác, tam  giác bằng  nhau để: tính số đo góc; chứng  minh  đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, tam giác bằng nhau, ba điểm thẳng hàng...
=> Năng lực:  Tư duy lập luận.
- Năng lực quan sát, tổng hợp, sáng tạo giải quyết vấn đề toán học , sử dụng công cụ toán học
3. Đề thi mẫu_Toán 7 HKI năm học 2019 – 2020
Bài 1: (2,0 điểm)Thực hiện phép tính
a/ 
b/ 

Bài 2: (1,0 điểm)  Tìm x, biết:       


Bài 3: (1,5 điểm) . Một bức tranh hình vuông có diện tích là 81m2
a) Tính độ dài cạnh của bức tranh đó.
b) Người ta dùng một khung gỗ hình vuông để bọc viền bức tranh đó. Biết diện tích của phần khung gỗ là 0,4m2.Tính chiều dài cạnh của khung.

Bài 4:
a) (1,0 điểm)Năm 1832 nhà bác học người Bỉ là Adolphe Quetelet đã đưa ra Chỉ số khối cơ thể (hay chỉ số thể trọng), viết tắt là chỉ số BMI (Body Mass Index)để đo độ gầy hay béo của cơ thể như sau:
Trong đó:  W là khối lượng của một người tính bằng kilogam, H là chiều cao của người đó tính bằng mét.
Hỏi thể trạng bạn Lan 13 tuổi, cao 1,56 m nặng 50kgnằm trongvùng nào của biểu đồ này? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
b) (1,5 điểm) Một cơ sở gia công phù hiệu cho trường học. Họ dự định vận hành 6 máy thêu trong 12 giờ để hoàn tất số phù hiệu được giao. Tuy nhiên do khách hàng muốn lấy hàng trong 8 giờ, hỏi cơ sở phải cho vận hành thêm bao nhiêu máy nữa để kịp giao hàng? (Năng suất các máy là như nhau)

Bài 5: (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC ở E. Trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AF = AB.
a)     Chứng minh: ∆AEB=AEF
b)     EF cắt AB tại M. Chứng minh: EM = EC
c)     Gọi I là trung điểm  của MC. Chứng minh: A, E, I thẳng hàng.
HẾT
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu