Vật Lý 10
Một vật buộc vào đầu một sợi dây dài 2m , sợi dây không dãn, không khối lượng, đầu còn lại treo vào một trục quay thẳng đứng. Cho trục quay quay với tốc độ góc ω thì trong quá trình vật chuyển động, dây hợp với phương thẳng đứng một góc 30 . Lấy g = 10 m/s2 , m= 5kg .
-->
a) Tính sức căng sợi dây
b) Sợi dây có thể chịu được sức căng lớn nhất là 10/√2 . Tìm góc α lớn nhất.Giải:
theo giả thuyết góc I bằng 30 độ.
a.
P=m.g=5.10=50 (N)
Trong tam giác MPF (xem như đỉnh của lưc P là điểm P và đỉnh của lục F là điểm F)
Ta có:
b. Tmax=10<P=50 treo vào dây đức ngay, có lổi trong đề bài, họăc m=0,5 kg hoặc Tmax=100 mới được.
cách tính như sau:
TH1: m=0,5 kg
=>a=arccos=70o
TH2: Tmax=100
Đáp án như trên.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu