Hóa lớp 8 hay
cần giúp bài hóa lớp 8 nâng cao với
người ta thực hiện hai thí nghiệm sau
Thí nghiệm 1: hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm vào dung dịch axit có chứa 0,2 mol HCl thu được V1 lít khí (ĐKTC)
Thí nghiệm 2:hòa tan hoàn toàn 4,7g hỗn hợp gồm hai kim loại Natri và Canxi vào dung dịch axit có chứa 0,1 mol HCl thu được V2 lít khí (ĐKTC)
So sánh V1 và V2
giải:
2HCl-->H2.
ở thì nghiệm 1 xảy ra hoàn toàn:
Zn+2HCl-->ZnCl2+H2
0,1…0,2…………….0,1
ờ thí nghiệm 2 tuy ta không tạo ra cụ thể bao nhiêu mol H2 như ta biết được:
2HCl-->H2.
0,1……..0,05 mol.
Số mol H2 tạo thành tối đa là 0,05 mol.
Vậy V2<V1. Nếu như thí nghiệm hai cũng xảy ra hoàn toàn và vừa đủ như thí nghiệm 1 thì 2V2=V1.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu