Toán lớp 10 Hay1)   image001Cho tam giác ABC có M thuộc BC , P thuộc AB , N thuộc AC sao cho AM, BN, CP giao nhau tại I ( I thay đổi) Chứng minh rằng :
IM/AM+IP/CP+IN/BN=hằngsố

Giải:

Ta có:

image002

Tương tự:

image003

image004

Cộng vế theo vế ta được:

image005
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu