Hường dẫn giải hình học 9 HKI cảu bạn Xubin Squallchỉ em bài này với ah

cho đường tròn tâm O, đường kính AB=2R. trên tiếp tuyến Ax của đường tròn, lấy điểm M sao cho AM=2R. vẽ tiếp tuyến MC đến đường tròn (C là tiếp diểm)
1) cm BC//MO
2) giả sử đường thẳng MO cắt AC Ở I . tính đoạn MC và AI theo R
3) giả sử đường thẳng MB cắt đường tròn tại N (khác B). cm tứ giác MNIA nội tiếp được đường tròn

 

Giải:

1.Ta có:

=sđAC/2 (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

=sđAC/2 (tính chất góc nội tiếp)

Suy ra:

Vậy: CB//MO  (có 2 góc so le trong bằng nhau)

2. ta có:

MC=MA=2R (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

Tính MI:

MO2=MA2 + AO2 =5R

=> MO=R

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác MAO ta có:

MA2=MI.MO

=>MI=MA2/MO=4R2/(R)=4.R/=0,8.R

3. ta có:

Tam giác ABN nội tiếp đường tròn đướng kính AB

=> Tam giác ABN vuông tại N

=> tam giác ANM vuông tại N

=> ANM nội tiếp đường tròn đường kính AM   (1)

Lại có: tam giác AIM vuông tại I (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

=> AIM nội tiếp đường tròn đường kính AM (2)

Từ (1) và (2) suy ra: MNIA nội tiếp (vì cùng nội tiếp đường tròn đường kính AM).

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu