Hình Học 11Em có bài toán hình hỏi thầy Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB là đáy lớn.Gọi I là trung điểm SC,mặt phẳng anpha quay quanh AI cắt các SB,SD tại M,N

a.CM:MN luôn đi qua một điểm.

b.MI kéo dài cắt cạnh BC tại P, IN kéo dài cắt cạnh CD tại Q.CM PQ luôn đi qua một điểm cố điinhj.

c.Gọi J là giao điểm của IM và AN.Tìm quỷ tích điểm J khi M,N thay đổi.

Bài này em ko hiểu ngay từ cái đoạn mặt phẳng anpha quay quanh AI cắt các cạnh là như thế nào cả ??? về Đặt Câu Hỏi

image001

Giải:

Khi em lật 1 trang vở hay 1 trang sách thì tờ giấy là một mặt phẳng quay quanh một đừơng thẳng, mặt phẳng quay quanh một đường thẳng thì nó chứa đường thẳng đó.

a. Ở đây Thấy áp dụng tính chất 3 mặt phẳng cắt nhau:

image002

3 mặt phẳng cắt nhau thì 3 giao tuyến hoạc song song với nhau hoặc đồng quy tại 1 điểm.

Do AI cắt ST tại O nên MN cũng phải đi qua O.

Vậy MN luôn đi qua điểm O cố định là giao điểm của AI và ST.

b. Bài này làm tương tự.

c. Tập hợp điểm  J là đường giao tuyến của (SAD) và (SBC)


Read More Add your Comment 0 nhận xét


hàm đồng biến nghịch biến
Read More Add your Comment 0 nhận xét


kiểm tra HKII văn lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Kiểm tra HKII ngữ văn 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Khỏa sát và vẽ đồ thị hàm số
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Điểm cố định-tâmđối xứng-trục đối xứng
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tiệm cận của đồ thị hàm số
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Điểm uốn của đồ thị hàm số
Read More Add your Comment 0 nhận xét


dãy số có giới hạn vô cực
Read More Add your Comment 0 nhận xét


tìm giới hạn của dãy số bằng công thức
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Logarit
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Cực trị hàm số
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hàm số đa thức
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tìm giới hạn của dãy số bằng định nghĩa
Read More Add your Comment 0 nhận xét


hệ tọa độ trong không gian
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKII môn toán lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKII môn toán lớp 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hệ thức vi-et và ứng dụng
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Kiểm tra HKII môn toán lớp 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Các dạng toán thi HSG giải toán trên máy tính THPT
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Các dạng toán thi HSG giải toán trên máy tính
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tập hợp các hình chiếu cố định lên đường thẳng di động
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Văn
Read More Add your Comment 0 nhận xét


tiếng anh
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Phương trình tổng quát của đường thẳng
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án thi thử đại học môn tiếng anh
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án thi thử đại học môn vật lý
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án Olympic vật lý 8
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi môn toán 12 HKII
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án toán 12 HKII
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn toán
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề kiểm tra HKII môn hóa lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn hóa
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Phương trình đường thẳng trong không gian
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Phương trình tham số của đường thẳng
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Mặt nón tròn xoay
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Phương trình đường tròn
Read More Add your Comment 0 nhận xét


tìm giới hạn của dãy số bằng định nghĩa
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tìm giới hạn của dãy số bằng công thức
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp ÁN thi thử đại học môn hóa
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Kiểm tra HKII vật lý 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi học kì 1 môn toán lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKI môn toán lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề cương HKI vật lý 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn toán khối D
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án đề thi thử đại học khối D môn toán
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn toán
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án đề thi thử đại học môn toán
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKII môn toán lớp 12
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án đề thi HKII môn toán lớp 12
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKII môn toán lớp 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi môn toán lớp 11 HKI
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKI môn toán lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề kiểm tra HKII môn toán lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKI môn toán lớp 12
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 12
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề cương và đáp án môn toán lớp 12 -HKI
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề cương ôn tập HKI môn toán lớp 12
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề cương ôn tập toán lớp 12 - HKI
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án văn
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án học kì 1 môn toán lớp 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án HKII môn toan lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án đề thi HKII môn toán lớp 10
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi học kì 1 môn toán lớp 11
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp án đề cương toán 12 HKI Amsterdam
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hàm số bật 2
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đại cương về hàm số
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bất đẳng thức
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Khoản cách
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Các hằng số vật lý
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn vật lý 3
Read More Add your Comment 0 nhận xét


đề thi thử đại học môn vật lí 2
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn vật lí
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Lịch sử APMOPS
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn toán - số 3 - Amsterdam
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi học kì 2 môn toán lớp 11 - Amsterdam
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp Án Đề thi thử đại học môn toán - số 2 - Amsterdam
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi thử đại học môn toán -số 2 - Amsterdam
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tìm Số chia hết cho 3 từ 6 so 0 1 2 3 4 5, viết ra ? STN chia hết cho 3? 
+1 chử số: 0,3 (có 2 số)
+2 chử số: 12,21,15,51,24,45,54 (có 7 số)
+3 chử số:
-giống nhau 3 số ta có: 111,222,333,444,555 (có 5 số)
-gống nhau 2 số ta có:  bộ ba sau: (1,1,4),(1,4,4),(2,2,5)
ta có: 3*(2*2*1)=3.4=12 số
+3 chử số khác nhau sau chia hết cho 3:
#(0,1,2)(0,1,5),(0,2,4)
ta có:3*(2*2*1)=12 số
#(1,2,3),(1,3,5)(2,3,4),(3,4,5)
ta có: 4*(3*2*1)=24 số
+4 chử số:
-4 chử số giống nhau: 3333 (1 số)
-4 chử số có 3 chử số giống nhau: 3000, (1,1,1,3),(2,2,2,3),(3,3,3,0)(4,4,4,3),(5,5,5,3)
có 1+4*4=17 số
#(1,1,1,0), (2,2,2,0),(3,3,3,0),(4,4,4,0),(5,5,5,0)
có: 5*3=15 số
-có 2 chử số giống nhau: 
#(0,0,1,2),(0,0,1,5)(0,0,2,4),(0,0,4,5)
có: 
ta có: 4*2*3=24 số
#(1,1,0,4),(2,2,0,5),(2,2,1,4),(3,3,


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giải đề cao đẳng 2013 - Môn ToánHƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CAO ĐẲNG NĂM 2013

MÔN TOÁN HỌC

 

Câu 1.

a.

- Tập xác định D=R\.

- Sự biến thiên

ð  Hàm số luôn nghịch biến với

- Cực trị: hàm số không có cực trị.

- Tiệm cận:

+ Tiệm cận đứng x=1.

+ Tiệm cận ngang y=2.

- Bảng biến thiên

- Vẽ đồ thị:

+ Giao Ox: y=0 => x=

+ Giao Oy: x=0 => y=

b. M có tung độ bằng 5 suy ra y = 5

Vậy M (2; 5)

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M (2; 5) là

A là giao của

B là giao

Diện tích tam giác OAB:

 

Câu 2.

Giải phương trình: 

k thuộc Z

 

 

Câu 3. Giải hệ phương trình:

 

     thế vào phương trình (2)

Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (2; 1);

Câu 4. Tính tích phân

Đặt

Đổi cận

Câu 5.

Lăng trụ đều nên

Xét trong tam giác vuông A’ABvuông tại A:

Sđáy =

Thể tích của khối lăng trụ

*

* Kẻ NH BC=> HN =

Xét MHN vuông tại H

 

Câu 6:

(x-2-m)

TXĐ:

Đặt   => x=t2+1.

(t2-1-m).t

ó .

Đặt f(t)=

f’(t)= =

t

0

1                        

f’(t)

/////////////////////

            -

              +

f(t)

/////////////////////

/////////////////////

4

                   

                          

2

Để bất phương trình f(t)có nghiệm ó min f(t)ó 2.

Vậy với mthì bất phương trình có nghiệm.

 

Câu 7a.

* Tâm

*

*

*

Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông IHB có:

Vậy phương trình đường tròn là:

 

Câu 7b.

Gọi M là trung điểm của BC, H là chân đường cao kẻ tử A.

Ta có

ó

ó

Phương trình BC đi qua Mvà vuông góc với

; M là trung điểm của BC

Câu 8a.

Gọi H(2t+1;-t-1;t+3) là một điểm thuộc đường thẳng d.Khi đó ta có vecto AH vuông góc với vecto chỉ phương của d.

Thật vậy ta có

=(2t-3;-t;t).Suy ra

2(2t-3)-1.(-t)+t=0.Suy ra t=1

Vậy H(3;-2;4).Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua đường thẳng d.Khi đó ta có H là trung điểm của AA’ suy ra A’(2;-3;5)

Vậy tọa độ điểm đối xứng của A qua d là A’(2;-3;5)

Câu 8b.

Lập phương trình đường thẳng d đi qua A(-1;3;2) và vuông góc với mặt phẳng (P) có

Tọa độ điểm I là giao của d và (P)

2(-1+2t)-5(3-5t)+4(2+4t)-36=0

ó 45t-45=0

ó t=1

ð  I (1;-2;6)

R=IA=

Phương trình mặt cầu tâm I, qua điểm A:

(x-1)2+(y+2)2+(z-6)2=45.

Câu 9a.

Vậy phần thực của W là 3; phần ảo là -1.

 

Câu 9b. Giải PT:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hocmai.vn

 

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu