Đặt Câu HỏiNếu các em, bạn có những bài khó không giải được, hoặc có thắt mắt gì  muốn được giải đáp thì có thể đặt câu hỏi bênh dưới rồi comments lại, thầy sẽ giải hoặc giải thích cho các em, bạn.
585 comments:

 1. cân bằng phản ứng
  Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + SO2 +H2S + H2O
  biết Nso2 : Nh2s = a:b
  thầy ơi chỉ cho em cách làm bài tập dạng này với

  ReplyDelete
  Replies
  1. thầy ơi giúp trò bài này với
   bài 1:Hỗn hợp A gồm NaCl,NaBr,NaI hòa tan vào H2O .Cho dung dịch chứa 5,76(g)tác dụng với dung dịch Br2 dư,cô cạn dung dịch thu được 5,29(g) muối khan .Hòa tan 5,76(g)A vào H2O rồi cho 1 lượng khí Cl2 sục qua dung dịch .Sau 1 thòi gian cô cạn thì thu dduocj 3,599(g)muối khan ,trong đó có 0,5 mol ion Cl-.Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong A?   Bài 2:
   Một hỗn hợp gồm Ma và kim loại X(có hóa trị II)
   -Hòa tan m(g)hỗn hợp trong H2SO4 đặc nóng,Toàn bộ khí SO2 thoát ra bị hấp thụ trong dung dịch NaOH dư tạo ra 3,78(g) muối
   - Khi thêm 1 lượng ki loại X bằng 2 lần lượng kim loại X có trong m(g)hỗn hợp trên và giữ nguyên lượng kim loại Mg thì lượng muối sau phản ứng với H2SO4 tăng 6,4(g)
   Nếu giữ nguyên lượng kim loại ,tăng lượng Mg có trong hỗn hợp trên gấp đôi thì khí thu được sau phản ứng với H2SO4 có thể tích là 0.896 (l)
   a)tìm khối lượng nguyên tử X
   b)tính thành phần % về khối lượng của hỗn hợp ban đầu

   Delete
  2. Thầy ơi giúp e bài này ạ!!
   Bài 1:Hợp chất X được tạo bởi 2 nguyên tố A,B có khối lượng phân tử là 76.A, B có số oxh cao nhất trong các oxit là +no,+mo, có số oxh âm trong các hợp chất với hidro là -nH,-mH thỏa mãn các đk /no/=/nH/ và /mo/=3/mH/. xác định ctp ứng X. biết rằng A có số oxh cao nhất trong X?   Delete
  3. X là CS2.
   M=12+32.2=12+64=76
   với hidro: CH4,H2S.với oxi: CO2,SO3
   cách giải:
   /no/=/nH/ =>n+n=8=>n=4=>A thuộc nhóm IVA: C,Si,Ge, thuộc nhóm IVB:Ti
   /mo/=3/mH/=>m+3m=8=>4m=8=>m=2=>B thuộc nhóm VIA:O,S.
   nhờ vào M=76 ta chọn C và S.

   Delete
  4. thầy có thể giải thích rõ chỗ này k ạ
   /no/=/nH/ =>n+n=8=>n=4=>A thuộc nhóm IVA: C,Si,Ge, thuộc nhóm IVB:Ti
   /mo/=3/mH/=>m+3m=8=>4m=8=>m=2=>B thuộc nhóm VIA:O,S.

   Delete
  5. vì trong một nguyên tố hóa học thì tổng số e cho và nhận bằng 8.
   thầy vừa soạn xong bài trắc nghiệp trực tuyến môn hóa lớp 10 khá hay em vào đây xem nhá:
   http://hocdethi.blogspot.com/2013/03/trac-nghiem-hoa-hoc-10-hkii.html

   Delete
  6. vầng e cảm ơn thầy ạ

   Delete
  7. lại giúp e với thầy ơi
   Bài 1:hoà tan 18 g hỗn hợp 2 kim loại A và B trong axit H2SO4 đặc nóng dư được khí SO2 duy nhất và dung dịch X .Dẫn toàn bộ lương khí sinh ra vào bình đựng dung dịch nước Brom du thấy có 96gam brom phản ứng. Tính Thể tích của dung dịch axit H2SO4 80% (D=1,838 g/ml) cần tham gia phản ứng và tính tổng khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?


   Bài 2: Chất M có công thức AB3. Tổng số hạt Proton trong phân tử là 40. Trong thành phần hạt nhân A cũng như B đều có số proton bằng số hạt notron .A thuộc chu kì 3 trong HTTH.
   a)xác định A,B . viết cấu hình
   b)Viết CTCT của AB3. Từ đó cho biết các lại liên kết có trong AB3
   c)Mặt khác ta cũng có ion (AB3)2-.Trong các phản ứng hóa học của AB3 và (AB3)2- thì A thể hiện tính oxh, tính khử ntn?

   Delete
  8. bài này nữa thầy ơi!
   Bài 1:
   Có hỗn hợp 3 muối MgCl2, NaBr và NaI. Hòa tan hỗn hợp vào H2O được dd X.Cho X tác dụng với 400 ml dd AgNO3 2M thu được 113,3 g kết tủa .Lọc lấy dd,sau đó thêm tiếp một lượng Mg kim loại dư vào dung dịch này ,khuấy cho kĩ đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng kim loại tăng 19,2(g).Nếu sục khí Cl2 dư vào dung dịch X cho đến khi các phản ứng hoàn toàn sau đó cô cạn dd thu được 32,9(g)muối khan. Viết PTPU xẩy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp an đầu?


   Bài 2:X là hỗn hợp của 2 kim loại Mg và Al. Y là dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ.
   Thí nhiệm 1: cho 10,2 gam X vào 1 lít Y,sinh ra 8,96 lít khí H2
   TN2: choa 10,2 gam X vào 1,5 lít Y,sinh ra 11,2 lít khí H2
   các thể tích đều đo ở đktc
   a)chứng tỏ rằng trong TN1 thì X chưa tan hít ,TN2 thì X tan hết
   b)tính nồng động mol của dung dịch Y và khối lượng mỗi kim loại trong X
   chủ yếu câu b ạ e tính ra mol âm >'<

   Delete
 2. Hỗn hợp X gồm R và muối cacbonat của R ( tỉ lệ nR : nm' = 2:1) hòa tan 68,4 g hỗn hợp vào dd HNO3---> hỗn hợp Y gồm NO và CO2 . cho Y + 420 ml dd KMnO4 vừa đủ ---> dd A + khí còn lại . cho khí đó + dd Ca(OH)2 -----> kết tủa nặng 16,8 g
  a) viết ptpu
  b) x/đ R và tính % khối lượng các chất trong X

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 3. bài cân bằng phản ứng thầy đã giải ở đây:http://hocdethi.blogspot.com/2013/01/tra-loi-can-bang-phan-ung-cua-ban-ngoc.html
  em có thể vào xem.

  ReplyDelete
 4. bài số 2 thì có 2 vấn đề:
  -R có phải là chất có hóa trị không đổi.
  -dd KMnO4 có CM hay C% j không? sau chỉ có thể tích vậy.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. toán giải phưng trinh vô tỉ
  a)8x^2 + 8x = căn ( x+3/2)
  b) căn bậc 4 của x = căn bậc bốn của (x+1) - căn bậc bốn của ( x-1)
  c) căn của [6/ ( 3-x)] + căn của [8/( 2-x)] = 6

  ReplyDelete
 7. em xin sửa một chút về bài hóa:
  Hỗn hợp X gồm R và muối cacbonat của R ( tỉ lệ nR : nm' = 2:1) hòa tan 68,4 g hỗn hợp vào dd HNO3---> hỗn hợp Y gồm NO và CO2 . cho Y + 420 ml dd KMnO4 vừa đủ + H2SO4 dư ---> dd A + khí còn lại . cho khí đó + dd Ca(OH)2 -----> kết tủa nặng 16,8 g
  a) viết ptpu
  b) x/đ R và tính % khối lượng các chất trong X

  ReplyDelete
 8. Bài toán giải pt vô tỉ thầy đã giải xong em vào đây xem:http://hocdethi.blogspot.com/2013/01/giai-phuong-trinh-vo-ti-cua-ngoc-canh.html

  ReplyDelete
 9. thay ơi?giúp em bài này,em cảm ơn thầy nhiều

  Đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC, tiếp điểm D thuộc BC. vẽ đường kính DE. Đưởng thẳng AE cắt BC tại M. c/m BD=CM

  ReplyDelete
 10. Đường tròn nội tiếp tg ABC tiếp xúc AB tại F, AC tại H

  Qua E vẽ B'C' // BC, => tg AB'C' ~ tg ABC

  => Đường tròn nội tiếp AB'C' tiếp xúc với B'C' tại điểm K trên AD (vì AD là phân giác), điểm P trên AB, điểm G trên AC

  Các tiếp tuyến phát xuất từ một điểm đến đường tròn thì bằng nhau nên ta có: PF = GH => PF = B'P + B'F = B'K + B'E = B'K + (B'K + KE)

  => PF = 2B'K + KE (1)

  GH = C'G + C'H = C'K + C'E = (C'E+EK) + C'E

  ==> GH = 2C'E + KE (2)

  Theo trên ta có PF = GH nên (1) = (2) suy ra B'K = C'E cũng có nghĩa BD = CM vì tg AB'C' ~ tg ABC

  ReplyDelete
 11. X là nhóm cyclic cấp m, Y la nhóm xyclic cấp n, XxY la nhóm xyclic cminh (m,n) =1

  ReplyDelete
 12. Bài Này giải ở đây:http://hocdethi.blogspot.com/2013/01/nhom-cyclic.html

  ReplyDelete
 13. lay chua thay tot bung giai ho em may bai dang do

  ReplyDelete
 14. thầy giúp em giải bài lý này với !
  Có một số viên gạch giống nhau chiều dài L. đặt viên thứ nhất lên sàn ngang rồi đặt viên thứ hai lên viên thứ nhất có vị trí lệch nhau 1/4 L tương tự đặt viên thứ 3,... . hỏi có thể đặt tối đa bao nhiêu viên ?

  ReplyDelete
 15. Giải:
  Để vật không bị ngã thì momen lực phải cân bằng suy ra có thể đặt 4 viên

  ReplyDelete
 16. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 17. thầy có thể giải thích rõ hơn được ko ạ . làm thành bài giải hoàn chỉnh luôn ấy

  ReplyDelete
 18. Tình văn hình là hình văn tình, hai thầy giải giúp em bài hóa này được ko ạ em cần gấp lắm fai trong hôm nay.
  nhiệt phân hoàn toàn 83,68 g hỗn hợp A gồm KClO3 ; Ca(ClO3)2; Ca(ClO)2 ; CaCl2 và KCl ---->
  - O2 t/d SO2 ---> SO3 t/d H2O ---> 191,1g dd H2SO4 80%
  - CaCl2 và KCl t/d 360 ml K2CO3 0,5M vừa đủ ----> kết tủa C và dd D
  a) Viết các phương trình phản ứng
  b) Tính khối lượng kết tủa C
  c) Tính % KClO3 trong A
  quan trọng là câu C, làm ơn giúp em !!!

  ReplyDelete
 19. bài này thầy đã giải trong trang : http://hocdethi.blogspot.com/2013/01/bai-hoa-hoc-kho-va-hai.html
  em vố xem nha.

  ReplyDelete
 20. thầy ơi giúp em
  Lập công thức ứng với tên gọi sau:
  Candimiclorrua , Nhôm cacbonat
  Sắt (III) axetat , Thủy ngân đihiđrophotphat
  Magiê hiđrocacbonat , Amoni sunfat
  Natri hidrophotphat , Amoni sunfat
  Bạc hidrophotphat ,Kẽm hidrosunfit
  Bạc Bromua , Amoniclorua
  Canxiaxetat , , Thủy ngân hidrosunfua
  Canxi hidrocacbonat , Thuỷ ngân sunfua
  Đồng (II) sunfua , Axit nitơric

  ReplyDelete
 21. Canđimiclorua:CdCl2, Nhôm Cacbonat: Al2CO3, Sắt(III) axetat: Fe(CH3-COO)3, Thủy ngân đihidrophotphat: HgH2PO4, Magiê hiđrocacbonat: MgHCO3,Amoni sunfat:(NH4)2SO4,Natri hidrophotphat: Na2HPO4,Amoni sunfat: (NH4)2SO4, Bạc hidrophotphat Ag2HPO4,Kẽm hidrosunfit:Zn(HSO3)2, Bạc Bromua:AgBr, Amoniclorua: NH4Cl, Canxiaxetat: Ca(CH3-COO)2, Thủy ngân hidrosunfua: Hg(HSO4)2, Canxi hidrocacbonat: Ca(HCO3)2, Thuỷ ngân sunfua:HgSO4,Đồng (II) sunfua:CuSO4,Axit nitric:HNO3

  ReplyDelete
 22. giải lẹ dùm e bài này nha thầy

  Một vòng dây đồng hình tròn đường kính d=20cm điện trở suất =1,75*10^(-8)Ω.m tiết dây là 5 mm2 đặt vuông góc với từ trường đều vectờ B Tìm tốc độ biến thiên từ trường của cảm ứng từ khi dòng điện cảm úng trong vòng dây là 2 A

  ReplyDelete
 23. sao biết lực lorenxơ chỉ hướng nào thầy

  ReplyDelete
 24. áp dụng quy tắt bàn tay trái là được.

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Thầy xin lổi xem bằng điện thoại nhấn nhằm xóa mất câu hỏi. Để thầy lên mạng xem có phục hồi được ko nha. Sorry em

   Delete
 26. Vâng ạ!nếu thầy ko tìm thấy thì để em đánh lại cũng được ạ

  ReplyDelete
 27. 1.Hòa tan m gam tinh thể Na2CO3. 10 H20 và V ml dung dịch Na2CO3 c% (có khối lượng riêng bằng d g/ml) thu được dung dịch X.Lập công thức tính nồng độ % của dung dịch X theo m.V
  2.Hòa tan 14,3 gam Na2CO3. 1O H20 vào 85,7 gam H2O. Tính Cm và d của dung dịch cho rằng Vnước=Vdung dịch thu được và dnước=1 g/mol

  ReplyDelete
 28. thầy giải lâu rồi, nhưng không có máy để đưa lên. bài của em ở đây: http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/bai-hoa-cua-ban-huyen-mai.html

  ReplyDelete
 29. thầy có lập công thức nên viết vào comments thì không xem được. em vào trang đó nha, có vấn đề gì thì comments lại. quê thầy là sứ khỉ ho gà gái, không máy tính không mạng. đúng chán. ^^

  ReplyDelete
 30. Cảm ơn thầy rất nhiều..em hiểu bài rùi ạ

  ReplyDelete
 31. thầy ơi giúp em
  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC.
  a) x/đ tọa độ điểm C biết hình chiếu vuông góc của C trên AB là H ( -1,-1) , đường phân giác trong góc A là a: x-y+2 = 0 và đường cao kẻ từ B có pt : 4x + 3y -1 =0 .
  b) x/đ tọa độ hai đỉnh B và C . Biết A ( 5,2) , đường trung trực của cạnh BC va trung tuyến CC' lần lượt có pt : x+y-6=0 và 2x+y-3 =0 .
  c) tam giác ABC cân tại C , pt cạnh AB là x-2y =0 , trung điểm AB là I ( 4,2) ; điểm M( 4,9/2) thuộc BC và diện tích tam giác ABC = 10. tìm tọa độ các đỉnh ABC biết tung độ của B > 3

  ReplyDelete
 32. bài của Ngọc Cảnh ở đây: http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/hinh-hoc-10.html

  ReplyDelete
 33. Thầy giải dùm e bài này
  Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích khí thiện nhiên gồm metan ,etan ,propan bằng oxi không khí (trong không khí oxi chiếm 20% thể tích ), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 g nước .Thể tích không khí (ở đkc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên

  ReplyDelete
 34. (CH4,C2H6,C3H8)+O2-->(CO2,H2O)
  Số mol CO2=7,84/22,4=0,35 mol => số mol O2=0,35(CO2-->C+O2)
  Số mol H2O=9,9/18 = 0,55(mol)=> số mol O2=0,55/2=0,275(H2O-->H2+1/2O2)
  suy ra tổng số mol O2=0,35+0,275=0,625=>thể tích O2=0,625.22,4=14 (l)
  Thể tích không khí: Voxi=20%Vkk=>Vkk=Voxi.100/20=14.100/20=70 (l)

  ReplyDelete
 35. Giúp em bài hóa này với
  Cho lần lượt 0,03 mol CO2 và 0,09 mol CO2 vào 120 ml dung dịch Ba(OH)2 x M thì thu được lượng kết tủa như nhau. Tính nồng độ mol/l của Ba(OH)2

  ReplyDelete
 36. thhể tích nhõ nhất của không khí là gì thầy

  ReplyDelete
 37. CO2+Ba(OH)2-->BaCO3+H2O
  0,03 mol CO2=>0,03mol BaCO3
  CO2+Ba(OH)-->BaCO3+H2O
  x.....x.......x
  CO2 + H2O + BaCO3 --> Ba(HCO3)2
  0,09-x............0,09-x
  do kết tủa bằng nhau nên:0,03=x-(0,09-x)<=>0,12=2x=>x=0,06 (mol)
  vậy số mol Ba(OH)=0,06 mol.=>CM=n/V=0,06/0,12=0,5(M)

  ReplyDelete
 38. bài trên là trả lời cho Ngọc Cảnh.
  Còn Đây là trả lời cho Anonymous:
  đối với bài trên của em thì thể tích không khí nhỏ nhất là thể tích tối thiểu để đốt cháy hết 3 chất trên. nếu ta dùng hơn số thể tích này thì vẫn đốt hết 3 chất đó. ok.
  còn trong tự nhiên thì thể tích không khí hỏ nhất V=0. ^^

  ReplyDelete
 39. thầy giảng hộ em bài này với;
  Cho tam giác ABC. Đường cao BH=1/2 AC. Nhận dạng tam giác ABC

  ReplyDelete
 40. thầy giảng hộ em bài này với;
  Cho tam giác ABC. Đường cao BH=1/2 AC. Nhận dạng tam giác ABC

  ReplyDelete
 41. Giải bằng bảo toàn electron.
  Hòa tan 11,6 g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được V l hỗn hợp khí B gồm No và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 19 . mặt khác nếu nung A trong dòng khí CO dư thì sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,52 g Fe . tìm thể tích khí B

  ReplyDelete
 42. bài hình học của bạn Phạm Phương ở đây: http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/hinh-hoc.html
  có hình ảnh minh họa.

  ReplyDelete
 43. Bài Của Ngọc Cảnh.
  Giải:
  (Fe,FeO,Fe2O3)+CO-->Fe+CO2.
  =>khối lượng oxi=khối lượng hổn hợp A-khối lượng Fe=11,6-9,52=2,08
  => số mol O: n=0,13
  O+2e-->O2- (ion O )=> số mol e=0,13.2=0,26 mol.
  Fe-->Fe3+ +3e=>số mol Fe=0,17=>số mol e=0,51
  =>số mol e của Fe cho khi phản ứng với HNO3 là: 0,51-0,26=0,25 mol.
  N+5 +3e-->N+2.
  X 3x
  2N+5 +8e-->2N+1.
  Y 4Y
  Ta có hệ:
  • 3x+4y=0,25
  • X.30+y.44=(x+y).19.2<=>8x-6y=0
  <=>x=0,03,y=0,04
  V=(x+y).22,4=0,07.22,4=1,568 (l).

  ReplyDelete
 44. Ngọc Cảnh vô đây xem trình bài tốt hơn: http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/hoa-sat-fe.html.
  trong comments khó trình bài lắm.

  ReplyDelete
 45. thầy ơi cho em hỏi ạ. nước gia ven có oxi hóa được dd FeSO4 không ạ?

  ReplyDelete
 46. Thầy vào bình thường mà Ngọc Cảnh, Chắt em dư dấu chấm rồi. "**.htm"

  ReplyDelete
 47. Quỳnh Anh ơi, bài của em đây:
  2FeSO4+NaClO+H2SO4=Fe2(SO4)3+NaCl+H2O
  2Fe2+ + 2H+ + ClO- = H2O + Cl- + 2Fe3+.
  nó sẽ oxi hóa được, nếu có axit thì dể viết phương trình hơn.
  còn nếu không có axit thì ta phải lấy H+ trong H2O.

  ReplyDelete
 48. tầy ơi cho e hỏi
  hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis trans :CHCl=CHCl ,CH3CH=CHC2H5 ,CH3CH=CHCH3, (CH3)2C=CHCH3 .Giaỉ thích tại sao lun nha thầy

  ReplyDelete
 49. pư oxihoá khử là gì z thầy

  ReplyDelete
 50. thầy giảng hộ em nhé
  Cho tam giác ABC cân tại A.Phân giác BD. Vẽ Dx vuông góc với BD cắt BC tại E. So sánh BE và CD

  ReplyDelete
 51. Anonymous bài của em đây: http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/ong-phan-cis-trans.html
  phản ứng oci hóa khử là phản ứng cho và nhận electrong, chất khử thì cho electron còn chất oxi hóa thì nhận.

  ReplyDelete
 52. hỗn hợp X gồm 1 olefin M và H2 có khối lượng phân tử trung bình 10.67 đi qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 =8.Biết M phản ứng hết .Công thức của M

  ReplyDelete
 53. bài toán hình học của bạn Phạm Phương Đây: http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/hinh-hoc-so-sanh-canh-trong-tam-giac.html
  có hình minh họa, thông cảm vào em ở comments không vẻ hình được.

  ReplyDelete
 54. Các thầy và mọi người cho em hỏi 2 bài hóa này
  1) Cho natri sunfua tác dụng với H2SO4 loãng được khí A có mùi trứng thối. Cho A tác dụng hết với dung dịch CuSO4 được chất rắn B màu đen. Hòa tan B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng được khí C. Cho khí C hấp thụ vào dung dịch NaOH được dung dịch D. D tác dụng với dung dịch BaCl2 được kết tủa E, thêm tiếp Ba(OH)2 vào dung dịch sau cùng lại thu thêm kết tủa E. Hòa tan kết tủa E trong dung dịch HCL lại thu được khí C. Viết các PTPU xảy ra.

  bài 1 em viết chỉ đc mấy pt. mong mọi người giúp đỡ

  2)Viết p.trình phản ứng chứng minh:
  a) H2S vừa có tính axit yếu vừa có tính khử mạnh
  b) SO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
  c) H2SO4 đặc vừa có tính axit mạnh vừa có tính oxi hóa mạnh

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1)
   Na2S+H2SO4-->Na2SO4+H2S.
   H2S+CuSO4-->CuS+H2SO4.
   CuS+4H2SO4(Đặc nóng)-->CuSO4+4SO2+4H2O.
   SO2+2NaOH-->Na2SO3 +H2O
   SO2+NaOH-->NaHSO3.
   BaCl2+Na2SO3-->BaSO3+2NaCl
   Ba(OH)+NaHSO3-->Na2SO3+BaSO3+H2O.
   BaSO3+HCl-->BaCl+SO2+H2O.
   Bài 2:
   a. H2S+NaOH-->Na2S+H2O tính axit
   H2S+O2-->SO2+H2O (tính khử mạnh)
   b. SO2+H2S-->S+H2O (tính oxi hóa)
   SO2+O2-->SO3. Tính khử.
   c. H2SO4 đặc+NaOH-->Na2SO4+H2O. tính axit.

   Delete
 55. Giúp em !!
  1/ nguyên tố R ở chu kì 4 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. trong một ion phổ biến sinh ra từ nguyên tử R có các đặc đặc điểm sau : số e trên phân lớp p gấp đôi số e trên phân lớp s , số e của lớp ngoài cùng hơn số e trên phân lớp p là 2 . Xác định R và viết cấu hình e của nguyên tử R
  2/ Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau .
  - Cho p1 vào dung dịch KOH dư thu được 0,784 lit hidro ( đktc)
  - Cho p2 vào một lượng dư H2O thu được 0,448 lit khí H2 (đktc) và m (g) hỗn hợp kim loại Y . Hòa tan hoàn toàn Y vào dd HCl dư thu được 0,56 lit H2 (đktc)
  a) Viết pthh của các phản ứng đã xảy ra
  b) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X và tính m.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Giải:
   1/, số của lớp ngoài cùng hơn số e trên phân lớp p là 2:”nhiều hơn hay it hơn”.
   2/
   Trong p1:
   2K+2H2O-->2KOH+H2.
   x………………x……x
   Al+3H2O+KOH-->K[Al(OH)4]+3/2H2.
   y………………………………3/2y
   trong phần 2:
   2K+2H2O-->2KOH+H2.
   x………………x……x
   Al+3H2O+KOH-->K[Al(OH)4]+3/2H2.
   x…………x……………………3/2x.
   số mol H2 tạo ra do p2=0,448/22,4=0,02 mol.
   =>x+3/2x=0,02=>x=0,008 mol.
   Số mol H2 tạo ra do p1=0,035
   =>x+3/2y=0,035=>0,008+3/2y=0,035=>y=0,018 mol.
   Hổn hợp im loại là Al và Fe:
   Số mol Al trong Y=y-x=0,018-0,008=0,01 mol.
   2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2.
   0,01………………..0,015
   Fe+2HCl-->FeCl2+H2.
   0,01……………….0,01
   Số mol H2 do axit tạo ra:=0,56/22,4=0,025
   =>số mol H2 do Fe tạo ra=0,025-0,015=0,1 mol.
   Vậy: mAl=27.0,018=0,486 g.
   mK=39.0,008=0,312 g
   mFe=0,01.56=0,56 g.
   m=mAl dư+mFe=0,01.27+0,01.56=0,83 g.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 56. thầy ơi giúp em vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện 1 pin, 3 khóa K. 3 bống đèn sao cho khi khóa K1 đóng, K2,K3 mở thì đèn 1 sáng, đèn 2,3 tắt. Khi K2 đóng, K1,K3 mở thì đèn 2 sáng, đèn 1,3 tắt. Khi K3 đóng, K1,K2 mở thì cả 3 đèn cùng sáng

  ReplyDelete
  Replies
  1. thầy ơi vậy nguồn điện nằm ở đâu ạ

   Delete
  2. nguồn điện ở 2 bên. thầy phải đi làm rồi, bửa sau vẽ hình thứ 2 nha.

   Delete
 57. nếu em nào muốn viết các kí tự đặc biệt thì coppy các kí tự ở dưới rồi paste nha
  ∆ Δ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈
  ∝ ≤ ≥ − ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,
  ¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a
  Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й
  ½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃
  ₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π
  ∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★ ✰ ✡ ✪ ✬✫
  ✭ ✯ ✡ ✸ ✮ ►◄─ ▲ ❶ ❷

  ReplyDelete
 58. 1. trộn 13 gam một kim loại M ( có hóa trị không đổi) với S rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Cho A phản ứng với 300ml dung dịch H2So4 1M(dư) thu được hỗn hợp khí B nặng 5.2 gam, có tỉ khối so với heli là 6.5 và dung dịch C
  a) Xác định M và nồng độ mol/l của dung dịch C. BIết rằng MSO4 tan trong H2O
  b) Cho 250ml dung dịch NaOH vào 1/2 dung dịch C thì thu được một kết tủa. Đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D nặng 6.075 gam. Tính nồng độ mol/l của dung dịch C

  2. HỖn hợp X gồm Fe và Fe3o4 được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: tác dụng vừa đủ 90 ml dung dịch H2SO4 loãng 1M. Phần 2: tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 560 ml khí SO2. Viết các ptpu. Tính khối lượng mỗi chất trong X

  ReplyDelete
 59. thầy ơi vẽ hộ em sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện 2 pin. 3 khóa K.3 bóng đèn sao cho khi chỉ K1 đóng(K2,K3mở) thì đèn 3 sáng. Chỉ khóa K2 đóng (K1,K3 mở) thì đèn 1 sáng. Chỉ khóa K3 đóng (K1;K2 mở) thì đèn 1,2 cùng sáng

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. Có 3 bình mất nhãn , mỗi bình chứa một dung dịch hỗn hợp sau: Na2CO3 và K2SO4 ; NaHCO3 và K2CO3 ; NaHCO3 và K2SO4 . trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 3 bình này mà chỉ được dùng thêm dung dịch HCl và Ba(NO3)2 làm thuốc thử.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đung nóng 3 bình trên nếu bình nào có khí bay ra thì nó có chứa NaHCO3.
   2NaHCO3-->Na2CO3+CO2+H2O.
   Ta loại được bình đầu tiên: Na2CO3 và K2SO4.
   Cho tiếp Ba(NO3)2 vào 2 bình còn lại, thì ta thu được 2 kết tủa: BaCO3 và BaSO4.
   Lọc lấy kết tủa sau đó cho HCl vào, chất nào có kí bay lên là BaCO3.
   BaCO3+HCl-->BaCl2+CO2+H2O
   vậy là xong

   Delete
 62. Ngày mai thi học sinh giỏi rồi, giúp em với.
  Cho 9,34 g hỗn hợp A gồm 3 muối MgCl2 , NaBr, KI, tac dụng với 700 ml dung dịch Ag(NO)3 0,2M thu được dung dịch D và kết tủa B. lọc kết tủa B cho 2,24 g bột Fe vào dung dịch D thu được chất rắn F và dung dịch E . cho F vào dung dịch HCl dư tạo ra 0,448 l hiđrô ở đktc. cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch E thu được kết tủa , nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,4 g chất rắn ( giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn) .
  a) Tính khối lượng kết tủa B
  b) Hòa tan 46,7 g hỗn hợp A trên vào nước tạo ra dung dịch X. dẫn V lít Cl2 vao dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 33,1 g muối. Tính V ( ở đktc) ?

  ReplyDelete
 63. hình học 10.

  1) Cho tam giác ABC có M thuộc BC , P thuộc AB , N thuộc AC sao cho AM, BN, CP giao nhau tại I ( I thay đổi) Chứng minh rằng :
  IM/AM+IP/CP+IN/BN=hằngsố

  ReplyDelete
  Replies
  1. cái này em áp dụng định lý Ceva có ngay kết quả.
   Nếu kho6ngnho71 định lý thì vào đây xem: http://hocdethi.blogspot.com/2013/03/inh-ly-ceva-va-inh-ly-menenauyt.html

   Delete
 64. Cho hàm số y = x2 - 2x - 3 có đồ thị © và đường thẳng Δ : y = mx -m +1 ( tham số m).
  a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, Δ luôn cắt © tại hai điểm phân biệt A và B.
  b) Tìm giá trị của m để AB nhỏ nhất.
  Giải giùm e câu b với !!! THANKS

  ReplyDelete
 65. thầy ơi cho em hỏi mấy bài. mong thấy hướng dẫn cách làm

  1)đốt cháy 10,08 gam bột sắt trong không khí thu được M gam hỗn hợp A gồm sắt và các oxit của sắt. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịc H2S04 đặc dư thu được 3.36 lít khí SO2. Tính M
  2) Tỉ khối của hỗn hợp X gồm C02 và S02 so với khí nito bằng 2.Cho 0.112 lít X (ĐKTC) lội chậm qua 500ml dung dịch Ba(OH)2. Sau thí nghiệm phải dùng 25 ml dd HCL 0.2 M để trung hòa lượng Ba(OH)2 dư
  a. Tính % số mol mỗi khí trong X.
  b. Tính nồng độ mol dd Ba(OH)2 trước thí nghiệm.
  c. Hãy tìm cách nhận biết mỗi khí trong hỗn hợp X.Viết các pt p.ứng

  ReplyDelete
 66. Toán thầy ơi
  Cho hình vuông ABCD , là trung điểm của BC, N thuộc CD thỏa mãn DN = 1/2 NC.
  a) Gọi H là hình chiếu của M trên AN , c/m H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC.
  b) C/m tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC là giao điểm của AN và BD.
  c) X/đ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC.
  Nếu có câu a thì không có hai câu còn lại và ngược lại.
  Thầy giải giúp em cả 3 trường hợp trên luôn đi

  ReplyDelete
 67. Thầy cho em hỏi mấy bài hóa
  1) Hòa tan hoàn toàn 7.6 gam chất rắn X gồm Cu,S,CuS,Cu2S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thoát ra 15,12 lít khí NO2 duy nhất và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Tính m
  2) Hòa tan hoàn toàn 20.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2S04 đặc nóng thu được dung dịch X và 3.248 lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất. ở đktc). Cô cạn dung dịch X. thu được m gam muối sunfat khan. Tính m
  3)Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Mg, Cu vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 70% đặc nóng, thu được 1,12 lít SO2 và dung dịch B. CHo B tác dụng với NaOH dư được kết tủa C; nung C đến khối lượng không đổi được hỗn hợp chất rắn E. Cho E tác dụng với lượng dư H2 nung nóng thu được 2,72 gam hỗn hợp chất rắn F.
  a) tính số gam Mg, Cu có trong hỗn hợp A
  b) CHo thêm 6,8 gam nước vào dung dịch B được dung dịch C. tính nồng độ % các chất trong C(xem như lượng nước bay hơi không đáng kể)
  Mấy bài này em ko làm được,xin thầy giúp đỡ

  ReplyDelete
 68. Nung m (g) hỗn hợp A gồm KMNO4 và KClO3 thu được chất rắn A1 và khí O2. Biết KClO3 phân hủy hoàn toàn theo p/ư tạo oxi, còn KMNO4 chỉ bị phân hủy một phần . Trong A1 có 0,894 (g) KCl chiếm 8,132% khối lượng A1. Trộn oxi thu được ở trên với không khí theo tỉ lệ Vo2 : Vkk = 1 : 3 trong một bình kín, ta được hỗn hợp khí A2. cho vào bình 0,5283 (g) cacbon rồi đốt cháy hết C thu được hỗn hợp khí A3 gồm 3 chất trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích.
  a) Tính khối lượng A ( m )
  b) Tính % khối lượng các chất trong A

  ReplyDelete
 69. 1) Cho 11,36 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 , Fe3O4 p/ư hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 (l) khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) mươi khan. Giá trị của m là:
  A. 38,72 B. 35,5 C. 49,09 D 34,36

  2) hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gốm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ , thu được dung dịch X ( chỉ chứa 2 muối sunfat ) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là :
  A. 0,04 B. 0,075 C. 0,12 D. 0,06
  3) Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 g Cr2O3 và m (g) Al ở nhiệt độ cao . sau khi p/ư hoàn toàn, thu được 23,3 g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp rắn X p/ư với axit HCl dư thoát ra V (l) khí H2 ( đktc) .
  Giá trị của V là :
  A. 4,48 l B . 7,84 l C. 10,08 l D. 3,36 l

  ReplyDelete
 70. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 71. Để kiểm tra hàm lượng H2S có trong một mẩu không khí , người ta cho sục không khí vào dd Pb(NO3)2 dư với tốc độ 2 lit/phút trong vòng 12h . lọc tách kết tủa thu được 4,78 mg chất rắn đen .
  a) X/đ hàm lượng khí H2S có trong mẫu không khí đó ( đv là mg/m3 )
  b) Biết rằng theo tiêu chuẩn Việt Nam , hàm lượng H2S không được vượt quá 0,3 mg/m3. hãy cho biết mẫu không khí đó co bị ô nhiễm hay không ?

  ReplyDelete
 72. Hòa tan 88.2 gam hỗn hợp A gồm Cu, Al, FeCO3 trong 250ml dung dịch H2SO4 98%(d=1.84g/ml) khi đun nóng được dung dịch B và hỗn hợp khí C. Cho hỗn hợp khí C này đi qua dung dịch Brom dư, sau phản ứng được dung dịch D. Khí thoát ra khỏi bình nước brom cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 được 39.4 gam kết tủa. lọc tách kết tủa rồi thêm dung dịch NaOh dư vào lại thu được 19.7 gam kết tủa. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch D được 349.5 gam kết tủa.
  a) Tính khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A
  b) bỏ

  ReplyDelete
 73. thầy ơi góc giữa 2 mặt phẳng chia làm mấy trường hợp z thầy

  ReplyDelete
  Replies
  1. gốc giữa 2 mặt phẳng chỉ có 1 trường hợp thôi:
   0≤gốc giữa 2 mặt phẳng≤90

   Delete
 74. có mấy cách chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc ngoài cách tìm một đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng khác

  ReplyDelete
  Replies
  1. có các cách khác như:
   -chứng minh mặt phẳng kia song song với đường thẳng hoặc mặt phẳng vuông gốc với mặt phẳng cần chúng minh.
   -chứng minh mp vuông gốc với đt hoặc mặc phẳng song song với mặt phẳng cần chứng minh.
   -nếu em học lớp 12 thì có thể chứng minh bằng 2 vecter pháp tuyến vuông gốc với nhau. (tích vô hướng của chúng bằng 0)

   Delete
 75. Nhờ thầy giúp em bài hoàn thành dãy biến hóa, bài hơi dài mong thầy hướng dẫn giúp em
  http://i.upanh.com/rvgaex
  vì em ko biết dùng kí hiệu nên em chụp lại ảnh

  ReplyDelete
 76. Giải và biện luận các bất pt:
  (2x-3)(x+2m-2)>0
  Giải các bất pt:
  a) (x^2+3x+2)(x-3)(1-x^3) < 0
  b) (4-x^2)(6+5x-x^2): (x+3) < 0
  P/S: dấu 2 chấm là phân số. xin lỗi vì em ko biết đánh dẫu mũ và phân số
  Sách ôn tập của em có 3 phần này em chưa làm được, mong thầy và mọi người giúp đỡ.

  ReplyDelete
 77. một quả bóng có khối lượng M=300g đang bay theo phương hợp với tường một góc a vs tốc độ 5m/s thì va chạm vào tường và nảy đối xứng lại với cùng tốc độ. thời gian tương tác giữa bóng và tường là 0.05s . Tính lực tác dụng của tường vào bóng trong các trường hợp sau:
  a) a=90 độ
  b) a=60 độ

  ReplyDelete
 78. Thầy ơi giải hộ em 3 bài này
  Bài 1: Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo SO2). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:
  A. 72,91% B. 37,33% C. 66,67% D. 64%

  Bài 2: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi. Sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là:
  A. 51,72% B. 76,7% C. 53,85% D. 56,36%

  Bài 3: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với dd HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít chỉ có NO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là:
  A. 11,2 lít B. 30,08 lít C. 16,8 lít D. 24,64 lít

  ReplyDelete
 79. -thầy ơi trong vật lý 11 thấu kính có công thức 1/f = 1/d + 1/d' sao qua mắt có công thức 1/f = 1/d -1/occ(1/Ocv)
  -nhìn rõ những vật trong khoảng cách từ 15 - 50 cm là sao thầy có khác gì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm
  -d và d' trong mắt là gì thầy

  ReplyDelete
 80. d là khoản cách từ vật tới kính,
  d' là khoản cách từ ảnh tới kính
  mắt con người cũng giống như thấu kính hội tụ vậy.
  Occ là điểm cực cận, Ocv là điểm cực viễn
  khi ảnh nằm trong khoản occ<ảnh<ocv thì mắt ta nhìn thấy vật, do đó tùy trường hợp mà ta chọn d'=occ hoặc d'=ocv.

  ReplyDelete
  Replies
  1. giúp e câu lý thuyết ạ !!
   Cho hiện tượng đúng khi nhỏ vài giọt H2SO4 đặc lên tờ giấy trắng

   Delete
  2. H2SO4 đậm đặc,là chất rất háo nước, nó sẽ chiếm nước của chất xenlulozơ là thành phần chính của giấy và giải phóng cacbon, làm cho giấy hóa đen.
   (C6H10O5)n ---> 6nC + 5nH2O (chất xúc tác: H2SO4 đặc)
   Xenlulozơ

   Delete
  3. thầy ơi lý thuyết hoá 11 vô không được

   Delete
  4. để thầy xem lại, cảm ơn em đã báo.

   Delete
 81. Thầy ơi giải hộ em PT bậc 4 này
  x^2/(0,4 - x/2)(2,6 - 3x/2)^3 = 2

  ReplyDelete
 82. thứ ba học tròApril 18, 2013 at 8:59 PM

  1) Cho x,y,z >0 và x+y+z =1 . Tìm GTLN của
  P= x/( x+1) + y/( y+1) + z/(z+1)
  2) Cho x,y,z >= 0 và x+y+z <= 1
  Tìm GTNN của
  F= 1/(x^2 +2yz) + 1/(y^2 +2zx) + 1/(z^2+2xy)
  3) Cho x,y,z >= 0 và x+y+z = 1
  CMR 1/( x^2+y^2+z^2) + 1/xy + 1/yz + 1/xz >= 30

  ReplyDelete
 83. Cho đường thẳng d1 có PT: { x = 3 -3t
  { y = 2 + t
  Cho đường thẳng d2 có PT: { x = -1 - 2t'
  { y = 3 - t'
  a) Tìm tọa độ giao điểm của d1 và d2
  b) Viết PT đường thẳng đi qua M và vuông góc với d1
  c) Tìm đường thẳng d3 đối xứng d1 qua d2
  d) Viết PT đường thẳng đi qua M tạo với đường thẳng d2 góc 60o

  ReplyDelete
 84. Thầy ơi giúp em phân biệt giới hạn vô cực và giơí hạn 0

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thầy vẫn chưa hiểu rỏ câu hỏi của em.
   Có 2 loại như sau:
   thứ nhất là giới hạn tiến tới ∞, và giới hạn tiến tới 0. cái này không cần giải thích, nhìn là biết.
   thứ 2: là khi tính giới hạn thì kết quả ra ∞, hoặc kết quả ra O.
   ta cần nhớ: 1/0=∞, do đó nếu x-->0 thì 1/x=∞; ngược lại: 1/∞=0, do đó nếu x-->∞ thì 1/x=0.
   còn đối với các dạng đạc biệt: ∞/∞, 0/0, 0.∞ thì dùng Hopital giai.

   Delete
 85. hoá 11 vô ko được thầy

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hiện hóa 11 đang lổi Thầy đang kiểm tra lại.
   em thông cảm xem những video này:http://hocdethi.blogspot.com/2013/04/5.hidrocacbon.html
   , của thầy Phạm Ngọc Sơn, rất hay. Có đủ lớp 10, 11 và 12 mon hóa. thông cảm xem video nhá. Thầy sẽ cố gắng khắc phục sớm.

   Delete
 86. em hiểu rồi em cảm ơn thầy

  ReplyDelete
 87. Cho chất xúc tác MnO2 vào 100ml dd H2O2 sau 60s thu được 3,36 ml khí O2

  2H2O2---MnO2------> 2H2O + O2
  Tốc độ trung bình của phản ứng trong 60s trên là bao nhiêu ?

  ReplyDelete
 88. Thầy ơi giúp em lượng giác 10
  Chứng minh:
  1, cos^2 a + cos^2( a - pi/3) + cos^2(2pi/3 - a) = 3/2
  2, tan(pi/3 - a).tan a.tan(pi/3 + a) = tan3a (khi các biểu thức có nghĩa)
  3, sin(a + b).sin(a - b) = cos^2 b - cos^2 a
  4, (tan a + tan b)/(tan a - tan b) = sin (a + b)/sin (a - b)

  ReplyDelete
 89. Có hai quần thể của cùng một loài. Quần thể thứ nhất có 900 cá thể, trong đó tần số A là 0,6. Quần thể thứ 2 có 300 cá thể, trong đó tần số A là 0,4. Nếu toàn bộ các cá thể ở quần thể 2 di cư vào quần thể 1 tạo nên quần thể mới. Khi quần thể mới đạt trạng thái cân bằng di truyền thì kiểu gen AA có tỉ lệ
  a) 0,55
  b) 0,3025.
  c) 0,495.
  d) 45.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Áp dụng trạng thái câ bằng (p.q)^2=(2pq/2)^2
   ta tính ra câu b

   Delete
 90. Thầy ơi thầy giải giup e bài tập này với ạ.Em cám ơn thầy nhiều
  Dẫn 0,1 mol H2, CO2 đi qua 100ml dd NaOH 1M, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn.Kết thúc thí nghiệm thu được 5,04 gam chất tan. Phần trăm theo thể tich của CO2 có trong hỗn hợp khí trên là
  A.60% B.40% C.50% D.70%

  ReplyDelete
 91. gia su NaOH phan ung het
  NaOH+CO2-->Na2CO3
  Suy ra:m=0,05.(23.2+60)=5,4g muoi (chat tan), vay khong phan ung het NaOH ==> trong dung dich co NaOH va Na2CO3. Goi x la so mol NaOH, y la so mol Na2CO3 ta co he:
  x+2y=0,1
  40x+106y=5,04
  =>y=0,04. Vay so mol co2=0,04, suy ra 40%

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thầy ơi nếu NaOH phản ứng hết thì hoặc là CO2 dư hoặc là cả CO2 và NaOH hết.Nếu Co2 dư thì tạo muối NaHCO2 còn nếu cả hai đều hết thì tao 2 muối là NaHCO3 và Na2Co3.Nhưng sao bài thầy giải cho e NaOH hết thì lại tạo ra Na2CO3 ạ.Mong Thầy giải thích giúp e với ạ.Em cám ơn thầy nhiều ạ

   Delete
  2. thật chất là có thể tạo ra nhiều muối:NaHCO3 và Na2Co3 nhưng M (của NaHCO3)>M (của Na2Co3) nên khi xét Na2Co3 thì đã thấy dư NaOH rối, bài này nhiều ẩn số nên dự đoán muối tạo thành thì giải dể hơn.

   Delete
 92. Cho em hỏi 2 bài toán giải hệ phương trình
  1) xy-(x/y)= 16/3
  và xy-(y/x)= 9/2

  2) 2x+ (1/y)= 3/x
  và 2y+ (1/x)= 3/y

  Cảm ơn thầy

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em đã giải được bài 1, mong thầy hướng dẫn bài 2

   Delete
  2. bai nay em dat y=tx la giai duoc. Dap an la (x,y)€(1,1),(-1,-1), (can2,-can2),(-can2,can2). Thay dang o que khong co may tinh nen khong giai cu the cho em duoc, 25 tay Thay len TP neu em van giai khong duoc thi ngay do tay se giai cho em, chuc em mai man.

   Delete
 93. Thẩy ơi.Thầy cho e hỏi chút ạ
  Nếu trong bài toán CO2 tác dụng với dd kiềm thì muối tạo ra đầu tiên là muối gì ạ.Tạo muối CO3(2-) trước hay HCO3- trước ạ.
  Mong Thầy giải đáp giúp e,Em cám ơn Thầy ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. tao ra muối CO3 trước nha, nếu CO2 dư mới tạo HCO3

   Delete
 94. Thầy ơi,Thầy giải giúp e mấy bài tập này với ạ.E cảm ơn Thầy nhiều ạ
  Bài1
  Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào 100 gam H2SO4 96,4% để thu được loại oleum có hàm lượng SO3 là 20%
  A.28g B.45g C.54,2g D.16g
  Bài2
  Hỗn hợp A gồm 3 khí:H2, H2S, SO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:3.Trộn A với O2 dwtrong bình kín có xúc tác V2O5 rồi đốt cháy A.Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn,làm lạnh hỗn hợp chỉ thu được một chất rắn Y duy nhất.Xác định công thức của Y
  A.SO3 B.H2SO4 C.3H2SO3.2SO3 D.công thức khác
  Bài 3
  Oleum có công thức H2SO4.nSO3. Lấy 1,69 gam oleum nói trên pha thành 100ml dd A.Để trung hòa 50ml dd A cần dùng vừa đủ 200ml dd NaOH 1M.Giá trị của n
  A.1 B.2 C.3 D.4
  Bài4
  Muốn trung hòa 25,8g oleum Y cần 150g dd NaOH16%.Xác định Y
  A.H2SO4.2SO3 B.H2SO4.o,5SO3 C.H2SO4.4SO3 D.H2SO4.5SO3

  ReplyDelete
 95. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 96. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 97. Thầy ơi Thầy giải giúp e bài tập này với ạ.Em cám ơn Thầy ạ
  Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với vận tốc 200cm/s.Gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng.Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cach nhau 22,5cm.Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn.Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất.Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất
  A.3/20S B.3/80 C.7/160 D.1/10
  (Thầy vẽ hình minh họa giúp e)

  ReplyDelete
 98. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 99. Thầy ơi Thầy cho e hỏi chút ạ: bụng sóng và nút sóng có ngược pha nhau ko ạ.E cám ơn Thầy ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. nút sóng và bụng sóng cách nhau 1/4 chu kì, từ đó suy ra thôi.

   Delete
 100. Thầy ơi e có chút thắc mắc trong bài tập dưới đây.Mong Thầy giải thích giúp e.E cảm ơn Thầy ạ
  Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u=2cos (20pi t + pi/3)mm. sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ ko đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha pi/6 với nguồn
  Bài Giải
  Xét một điểm bất kì cách nguồn một khoảng x
  Ta có độ lệch pha với nguồn: 2pi.x/lamda= pi/6 +kpi
  Sau đó em suy ra x và cho nó nằm trong khoảng từ 0 đến 42,5 để suy ra k
  Nhưng em có chút thắc mắc là Tại sao ở chỗ độ lệch pha ko viết là pi/6 +k2pi mà lại viết pi/6 +kpi ạ

  ReplyDelete
 101. Thầy ơi Thầy chỉ giúp e phương pháp giải các bài tập
  +Xác định số điểm cực đại cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn
  +Xác định số điểm cực đại cực tiểu trên đường tròn tâm O(O là trung điểm của đoạn thẳng chứa hai nguồn)
  Em cám ơn Thầy nhiều ạ

  ReplyDelete
 102. Thày ơi, thày giải giúp em bài này với ạ: Xét 1 cặp NST thường, 2 lôcút gen, mỗi lôcút có 3 alen. Trên NST XX xét 2 lôcút gen, mỗi lôcút có 3 alen, nằm ở đoạn không tương đồng với NST Y. Số loại sơ đồ lai có thể thiết lập trong loài là?

  ReplyDelete
 103. Thầy ơi Thầy giúp e bài tập này với ạ.
  Tiến hành giao thoa bằng ánh sáng đơn sắc với 2 khe Iang cách nhau 2mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát là 2m.Biết ánh sáng giao thoa có bước sóng lamda=0,5 micromet. Cho M va N là 2 điểm nằm trong trường giao thoa, nằm khác phía nhau so với vân chính giữa,có OM=12,3mm ON=5,2mm. Hỏi số vân sáng và vân tối quan sát được trong đoạn MN là bao nhiêu
  A.35 sáng, 36 tối B.36 sáng,35 tối C.35 sáng 35 tối D.36 sáng 36 tôi
  (Thầy chỉ giúp e công thức tính nhanh dạng bài tập trên với ạ. Bài tập trên chỉ là 1 trường hợp, còn trường hợp nằm cùng phía nữa ạ.Mong Thầy giúp e.E cám ơn Thầy nhiều ạ)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Giải:
   Khoản vân i= λD/a=0,5.2.10^-6/2.10^-3=5.10^-4=0,5 mm
   Đây là khoản cách giữa 2 vân sáng hoặc vân tối.
   =>khoản cách giữa vân sáng với vân tối=0,5/2=0,25 mm.
   Số vân=(12,3+5,2)/0,25=70 vân => câu C.

   Delete
 104. Thầy cho em hỏi 2 bài về p/trình
  1) |x+|x-1|| - |x| =2 (bài này em nghĩ có phải xét 3 TH đúng ko hả thầy, hay có cách khác)
  2) phiền thầy xem ảnh: http://i.upanh.com/rrxvvw

  ReplyDelete
  Replies
  1. nếu x≤1 =>|x+|x-1||=1, ta có 1-|x|=2 => vô nghiệm.
   nếu x>1 => x+x-1-x=2=>x=3.
   mổi người có một cách giải khác nhau, em giải theo 3 TH là dể hiểu nhất.

   Delete
  2. còn bài số 2 thì lưu ý x^2+x+2>0 =>|x^2-4x|≤x^2+x+2. vậy là giải dể hơn.

   Delete
 105. Mong thầy hướng dẫn cách làm 2 còn này. Em ko biết viết nên đành chụp lại ảnh
  http://i.upanh.com/rrmsoc
  http://i.upanh.com/rrmsos

  ReplyDelete
 106. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 107. Thầy ơi Thầy giải giúp e bài tập này với ạ.Em cám ơn Thầy ạ
  Bài 1:
  Có hợp khí X gồm CO2,SO2 và SO3 có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 29,6. Sục 5,6 lít khí X vào dd BaCl2 dư thu được 11,65g kết tủa. Hấp thụ 5,6 lít khí X vào 300ml dd NaOH 2M, sau phản ứng thu được dd Y. Biết thể tích khí đo ở đktc, khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là
  A. 30,3 gam B.34,3 gam C.33,4 gam D.33,0 gam


  Bài 2:
  Một dung dịch X có 0,1 mol Na+, 0,25 mol NH4+,0.3 mol Cl-, còn lại là CO3(2-). Thêm từ từ 270ml dung dịch Ba(OH)2 0.2M vào dung dịch X và đun nóng. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Hỏi sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì tổng khối lượng của 2 dung dịch giảm tối đa là bao nhiêu gam?
  A.6,671 g. B.6,761g C.6,167g D.6,176g.


  Bài 3:
  Dung dịch X chứa các ion: Ca(2+), Na+,HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH(dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác nếu đun sôi đến can dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
  A.7,47 B.9,21 C.8,79 D.9,26


  Bài 4:
  Hòa tan 10,80 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thô vào nước dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A, 4,80 gam chất rắn và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hòa tan chất rắn còn lại trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc).Hai kim loại đó là
  A. Mg và Be B. Ca và Ba C.Mg và Ca D.Mg và Sr

  Bài 5:
  Cần một lượng quặng photphorit chứa 80% Ca3(PO4)2 để thu được một tấn Photpho, cho rằng sự hao hụt trong quá trình sản suất bằng 5%
  A. 6,58 tấn B.6,29 tấn C. 5,86 tấn D.6,86 tấn

  ReplyDelete
 108. thầy ơi giúp em câu b đi ạ. cảm ơn thầy nhiều
  Hòa tan 88,2g hỗn hợp A gồm Cu,Al,FeCO3 trong 250ml dung dịch H2SO4 98% (d=1,84g/ml) khi đun nóng được dung dịch B và hỗn hợp khí C. Cho hỗn hợp C đi qua dung dịch Brom dư sau phản ứng thu được dung dịch D. Khí thoát ra khỏi bình brom cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 được 39,4g kết tủa, lọc tách kết tủa rồi cho thêm NaOH dư vào lại thu được 19,7g kết tủa. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch D thu được 349,5g kết tủa
  a, Tính khối lượng từng chất trong A(1đ)
  b, Tính V dung dịch NaOH 2M cần cho vào dung dịch B để tách riêng ion Al3+ ra khỏi các ion kim loại khác (1đ)

  ReplyDelete
 109. thầy ơi!làm sao để xem câu trả lời hả thầy!thầy đã trả lời giúp em chưa?

  ReplyDelete
  Replies
  1. nếu như bài ngắn thì thầy trả lời trực tiếp, nếu như bài dài thì thầy sẽ gửi một đường link để trả lời, em nhấp vào đường link sẽ xem được, nhưng Thầy không thấy câu hỏi của em. em thông cảm đạt lại câu hỏi. Thân!! ^^

   Delete
  2. cmr: 2^sinx + 2^tanx > 2^(3x/2) voi moi x thuoc (0;bi/2)
   thay chung minh giup em nha!theo phuong phap 12 ak

   Delete
 110. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất với tốc độ ban đầu V0 , gia tốc trọng trường g , biết vật đi qua một điểm có độ cao h sau thời gian ném 3s và 5s. Tính độ cao cực đại theo h.
  Mong thày giúp !!

  ReplyDelete
 111. Cho hàm số : y = x^2 - 2x + m / x - m . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Viết pt đt đi qua 2 điểm cực trị của hàm số

  ReplyDelete
 112. Tìm m để hàm số : y = -x^3 + 3mx^2 + 2mx - 2 đồng biến trên khoảng (0;2)

  ReplyDelete
 113. Thầy ơi cho em hỏi 1 bài này: nung hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8g rắn C. Khối lượng các chất trong A là?

  Bài này phải chia Al dư hoặc Fe2O3 dư hả thầy. Như vậy làm thế là dài hả thầy. mong thầy hướng dẫn

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu