Đề ôn tập và đề thi giữa kì 2 toán 10 Tây Thạnh. Read More Add your Comment 1 nhận xét


Đề Cương Ôn Tập Giũa Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 9 

Đề Cương Ôn Tập Giũa Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 9

I.                    Nội dung ôn tập:

·         Giới hạn nội dung:

o   Đại số:      - Hết chương III: hệ hai phương trình bật nhất hai ẩn.

-Chương IV: hàm số y=ax2 (a0). Phương trình bật hai một ẩn. (từ bài “Hàm số y=ax2 (a0)’ đến bài “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai”)

o   Hình học: Chương III góc với đường tròn(từ bài “Góc ở tâm.Số đo cung” đến bài “Tứ Giác nội tiếp”, Không có bài “Cung Chứa Góc”

·         Thời gian: 60 phút

·         Hình thức : Tự Luận – Viết

·         Cấu Trúc Đề Kiểm Tra:

o   Bài 1: (2,5đ) Giải phương trình và hệ phương trình:

§  Giải phương trình bật 2 dạng khuyết hệ số b hoăc c.

§  Giải phương trình bật 2 dạng đầy đủ a, b, c.

§  Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số.

o   Bài 2: (2,5 đ)

§  Vẽ đồ thị của hàm số y=ax2 (P) và đường thẳng (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

§  Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

o   Bài 3: (2đ) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

o   Bài 4: (3đ) Bài toán hình học.

§  Chứng minh hệ thức cơ bản

§  Chứng minh tứ giác nội tiếpRead More Add your Comment 0 nhận xét


Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Thượng Hiền năm học 2016 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp.
Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu