Vật lý 10 - hay 2013Một khúc gỗ dạng khối hộp hình chữ nhật nặng 8 kg được kẹp giữa 2 tấm gỗ với áp lực 80N. ( hình vẽ nó giống chữ H ). biết hệ số ma sát la 0,6.
a/ tính độ lớn lực cần thiết để đẩy vật đi lên hoặc đi xuống xuống thẳng đều.
b/ giảm áp lực đến giá trị nào thì vật tự trượt xuống thẳng đều.

Giải:

a.

Nếu vật đi lên Thẳng đều:
++++2=0

Chiếu lên chiều dương, hướng lên:

(chiều chuyển động)

F-2Fms-P=0

<=>F=2Fms+P

<=>F=2.N+mg

=>F=2.0,6.80+8.9,8=174,4 (N)

Nếu vật đi xuống Thẳng đều:

++++2=0

Chiếu lên chiều dương (hướng xuống)

F+P-2Fms=0

<=>F=2Fms-P

=2.N-mg

=2.0,6.80-8.9,8=17,6 (N)

b. Vật trược xuống thẳng đều thì:

+++2=0

Chiếu lên chiều dương (hướng xuống)

P-2Fms=0

<=>p=2Fms

<=>mg=2.N

=>N=

 


Read More Add your Comment 2 nhận xét


FW: Câu 13 Bổ xung b, c, f, h, i, j, k, lb)

L2=

Khi x→0.Ta có :

 

Ta có thể viết :

Khi x→0 :

Vậy .

c)

   \a\vs0(, ,x ( 0

 

=  \a\vs0(, ,x ( 0

 

= \a\vs0(, ,x ( 0

 

= \a\vs0(, ,x ( 0

= \a\vs0(, ,x ( 0

=\a\vs0(, ,x ( 0    ( khi x® 0 : tg x=x  cosx-1=  )

=\a\vs0(, ,x ( 0  

=\a\vs0(, ,x ( 0

=

d/

Áp dụng quy tắc Hospital:

~(Khi x0)

 

Vậy  =

f)

  sửa

h/                      (1)

Đặt khi thì

(1)   trở thành:

Ta tính:

Lấy đạo hàm tử, mẫu:

Khi  ta có:

·        

·        

Vậy:

i)

 

j)

k)

          

Khi x ta co

~2x , ~(1+x)2x

=

l) L =

      

       =

      

    =

         = 

        

(vì khi x0 thì: ex  - 1 ~ x )

    ⇔

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu