Đề Cương Ôn Tập Giũa Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 9 

Đề Cương Ôn Tập Giũa Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 9

I.                    Nội dung ôn tập:

·         Giới hạn nội dung:

o   Đại số:      - Hết chương III: hệ hai phương trình bật nhất hai ẩn.

-Chương IV: hàm số y=ax2 (a0). Phương trình bật hai một ẩn. (từ bài “Hàm số y=ax2 (a0)’ đến bài “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai”)

o   Hình học: Chương III góc với đường tròn(từ bài “Góc ở tâm.Số đo cung” đến bài “Tứ Giác nội tiếp”, Không có bài “Cung Chứa Góc”

·         Thời gian: 60 phút

·         Hình thức : Tự Luận – Viết

·         Cấu Trúc Đề Kiểm Tra:

o   Bài 1: (2,5đ) Giải phương trình và hệ phương trình:

§  Giải phương trình bật 2 dạng khuyết hệ số b hoăc c.

§  Giải phương trình bật 2 dạng đầy đủ a, b, c.

§  Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số.

o   Bài 2: (2,5 đ)

§  Vẽ đồ thị của hàm số y=ax2 (P) và đường thẳng (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

§  Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

o   Bài 3: (2đ) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

o   Bài 4: (3đ) Bài toán hình học.

§  Chứng minh hệ thức cơ bản

§  Chứng minh tứ giác nội tiếp

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu