Đề Khảo Sát Chất Lượng Lớp 6 Năm Học 2022-2023Đề Khảo Sát Chất Lượng Lớp 6 Năm Học 2022-2023

Câu 1.              Nội Dung Bài Tập Hợp.

a.       Viết tập hợp A={2n+9| n là số tự nhiên không lớn hơn 3} dưới dạng liệt kê.

b.      Viết tập hợp B={1;3;5;7;9} dưới dạng nêu tính chất.

c.       Một cửa hàng điện máy có bán Đện Thoại , Máy Tính Bảng, Máy Vi Tính, Smart Tivi , Laptop, Tủ Lạnh, Máy Giặc, Nồi Cơm Điện, Bếp Điện Từ, Lò Vi Sóng, Lò Nướng, Bếp Đa Năng. Em hãy viết tập hợp C là tập hợp thiết bị có thể xem youtube.

d.      Tính số phần tử của các tập hợp sau:

                                i.            D={x ∈ N| 9 < x < 90}

                              ii.            E={y ∈ N| 8  ≤ y ≤ 2022 và y chia hết cho 6}

Câu 2.              Thực hiện phép tính:


a.       23. 32  + 82022 : 82021 - 20220

b.      16.9 + 16.61 + 16.30 – 1500

c.       (72022. 51 – 2. 72022): 72023

d.      20 – [12022 + (3. 23 – 2.32) : 6]


e.       2. [9 : (8 + 20220) – 27 : 33]

 

Câu 3.              Tìm x thuộc N, biết:


a.       365 : (x - 12) = 5

b.      29 – 8. (x – 33) = 5

c.       7. 8x – 291 = 33

d.      5. x5 +22. 10 = 200


e.       2022 – [(8x + 7):13 = 2. 103 +3

 

Câu 4.              Nhà bạn Minh có 35 kí giấy vụn, dự định sẽ bán với giá 3000 đồng 1 kí để mua đồ. Minh tính sẽ mua 2 ly trà sữa giá 35 000 đồng 1 ly cho Minh và em gái. Mua thêm 1 bó hoa Hồng gá 32 000 đồng tặng mẹ nhân ngày sinh nhật của mẹ. Hỏi Minh có thực hiện được kế hoạch không?

Câu 5.              Bạn Nghỉ có  8000 đồng và bạn Lễ có 12000 đồng, hai bạn gôm lại mua 1 hộp bi giá 20000 đồng. Biết trong hộp có 500 viên bi, hỏi bạn Nghỉ và bạn Lễ mỗi bạn sẽ được bao nhiêu viên bi biết 2 bạn chia tỉ lệ với số tiền mỗi người.

Câu 6.              Một máy in cần 5 giây để in 1 trang giấy và cứ sau 1 giờ in liên tục thì cần 4 phút để máy in nghỉ. Hỏi mất bao nhiêu phút để máy in sẽ in hết 3600 trang giấy?

Câu 7.               Tính chất phép chia hếtd.      Khi chia số tự nhiên x cho 4 thì dư 3, khi chia số tự nhiên y cho 6 thì dư 5. Tìm số dư khi chia x+y cho 2.

e.       Với S = 2. 32022 + 3. 22022 + 62022 . Hỏi S có chia hết cho 6 không? vì sao?

Câu 8.              Hình bên là một lục giác đều được vẽ đầy đủ. Trong đó có cạnh, đường chéo chính (phần vẽ đậm), đường chéo phụ (phần vẽ thanh-mỏng).

a.       Quang sát hình bên em hãy cho biết có những hình nào mà em đã học và kể tên 1 đại diện.

b.      Biết đường chéo chính dài 1000 cm, độ dài đường chéo phụ là 866 cm. Em hãy tính độ dài cạnh của hình luc giác.

c.        Tính chu vi và diện tích của hình lục giác ABCDEF.

Giáo Viên không hướng dẫn gì thêm! Hết.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu