ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HOÁ LỚP 10
A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Các khái niệm và định luật cơ bản:
- Nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, hỗn hợp, mol, khối lượng mol.
- Định luật bảo toàn khối lượng, định luật Avôgađrô, ĐLBT nguyên tố.
- Các công thức thường gặp: Công thức tính số mol, nồng độ dung dịch, khối lượng riêng, tỉ khối hơi của các chất khí, hiệu suất phản ứng, % khối lượng của nguyên tố trong hợp chất, %khối lượng của đơn chất trong hợp chất…
2. Hóa trị của nguyên tử (nhóm nguyên tử) các nguyên tố thường gặp.
3. Lập công thức phân tử hợp chất AxBy.
4. Kim loại, phi kim.
- Dãy hoạt động hoá học của kim loại.
- Trình bày tính chất hoá học của kim loại và phi kim.
5. Định nghĩa, phân loại, tên gọi, tính chất hoá học của oxit.
6. Định nghĩa, phân loại, tên gọi, tính chất hoá học của axit.
7. Định nghĩa, phân loại, tên gọi, tính chất hoá học của bazơ .
8. Định nghĩa, phân loại, tên gọi, tính chất hoá học của muối.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu