iTunesNew Page 3

New Page 2


 iTunes
Bạn có thể mua nhạc và phim gửi trực tiếp về iPhone của bạn.

Nói chuyện bằng hình ảnhiTunes
là một ứng dụng phần mềm dùng cho máy tính để bàn quản lý các nội dung
và phương tiện truyền thông trên máy iPhone của bạn. Âm báo, âm nhạc,
sách nói, các tập tin podcast, nội dung phim, và các ứng dụng đã mua
được đồng bộ hóa từ thư viện iTunes của bạn.


Nếu bạn chưa có nội dung trong iTunes, Cửa Hàng iTunes (iTunes Store)
giúp bạn dễ dàng mua hoặc thuê bao nội dung rồi tải về iTunes. Bạn cũng
có thể mua nhạc và phim gửi trực tiếp về iPhone của bạn. Khi bạn đồng
bộ hóa vào máy Mac hay Máy Tính Cá Nhân, iPhone của bạn sẽ tải nội dung
mua được vào thư viện âm nhạc iTunes của bạn.


Ở chế độ mặc định, iTunes sẽ tự động đồng bộ hóa với iPhone mỗi khi bạn
kết nối iPhone vào máy tính của bạn. Đồng bộ hóa thông tin và nội dung
của các bản sao giữa iPhone và máy tính của bạn, giúp cho cả hai đều
được mới nhất và cập nhật, cho dù các thay đổi được bạn thực hiện trên
iPhone hoặc máy tính của bạn. -->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu