Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Môn Văn Lớp 12
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT. NK 2011-2012
Môn : Ngữ văn. Thời gian : 120 phút
---oOo---PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH : (5,0 điểm)
Câu I : (2,0 điểm)
Anh/chị hiểu như thế nào về nguyên lí “Tảng băng trôi” của Hê-minh-uê?
Nguyên lí ấy thể hiện như thế nào trong đoạn trích “Ông già và biển cả”?
Câu II : (3,0 điểm)
Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về câu
danh ngôn của Fenelon:
“Nếu bạn đã sai lầm thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng: Tôi đã sai. Nhượng bộ
không phải là hạ mình, nhận lỗi không phải là nhục nhã.”
PHẦN RIÊNG : (5.0 điểm)
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai câu sau (câu III.a hoặc câu III.b).
Câu IIIA: Theo chương trình chuẩn
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm:
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể.
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó…
(Ngữ văn 12, tập một,NXB Giáo dục, tr.118)
Câu IIIB: Theo chương trình nâng cao
Anh/chị hãy phân tích hình tượng ông lái đò trong đoạn trích tuỳ bút Người lái đò sông Đà
để từ đó làm rõ những nét độc đáo trong cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Tuân.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu