Toán Lớp 10 - Bất Phương TrìnhGiải và biện luận các bất pt:
(2x-3)(x+2m-2)>0
Giải các bất pt:
a) (x^2+3x+2)(x-3)(1-x^3) < 0
b) (4-x^2)(6+5x-x^2): (x+3) < 0
P/S: dấu 2 chấm là phân số. xin lỗi vì em ko biết đánh dẫu mũ và phân số
Sách ôn tập của em có 3 phần này em chưa làm được, mong thầy và mọi người giúp đỡ
Giải:
(2x-3)(x+2m-2)>0
<=>2x2+(4m-7)x-6m+6>0
Δ=(4m-7)2-4.2(-6m+6)
=16m2-56m+49+48m-48=16m2-8m+1=(4m-1)2≥0, với mọi m.
Nếu Δ=0=>4m-1=0=>m=1/4
Thì bất phương trình vô số nghiệm x.
Nếu Δ>0 =>m≠1/4 thì bất phương trình có nghiệm trong khoản:
x∈(-∞, (7-4m-|4m-1 |)/4) ∪(7-4m+|4m-1 |)/4,+ ∞)
a)   (x^2+3x+2)(x-3)(1-x^3) < 0
(x2+3x+2)(x-3)(1-x3)<0
Ta có:
Đặc f(x)= (x2+3x+2)(x-3)(1-x3)
X2+3x+2=0=>x=-1 và x=-2
x-3=0=>x=3
1-x3=0=>x=1
Ta có bản xét dấu:
x
-∞              -2               -1                   1                       3                    +∞
X2+3x+2
           +           0        -          0            +          |                      +              |           +
x-3
        -               |         -        |           -        |             -         0          +
1-x3
         +             |         +      |         +         1             -         0          -
f(x)
-                   0         +     0         -          0            +         0          -
Từ bản xét dấu=> f(x)<0 <=> x(-∞,-2) (-1,1) ∪(3,+)
b)   (4-x^2)(6+5x-x^2): (x+3) < 0
<=>[(4-x2)(6+5x-x2)]/(x+3)<0
Giải:
Đặt f(x)= [(4-x2)(6+5x-x2)]/(x+3)
Ta có:
 4-x2=0  =>x=2, x=-2
6+5x-x2=0   =>x=-1, x=-6
x+3=0  =>x=-3
ta có bản xét dấu:
x
-∞              -6               -3                  -2                -1            2           +∞
6+5x-x2
           -           0        +           |           +          |              +               0       -     |        -
X+3
           -            |         -       0        +        |       +          |      +      |       +
4-x2
         -             |         -        |         -         0       +         |      +     0       -
f(x)
-                   0         +     ||         -         0       +         0     -      0       +
Từ bản xét dấu ta có:
f(x)<0 <=> x(-∞,-6) (-3,-2) ∪(-1,2)
2 comments:

 1. Giải giúp mìh 3 câu hoá 10 nk:

  1> cho 5,6g Fe tác dụng vs O2, thu được 7,68g hỗn hợp X gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4...cần bao nhiêu V HCl 1M để trung hoà hh trên!

  2> nung nóng Fe và S trong bình kín... Cho tất cả 6 sản phẩm tác dụng vs HCl. Tính chất tan trong fản ứng.?

  3> cho 0,2mol H2S tác dụng vs 0,35mol KOH. Tính khối lượng chất sau fản ứng?

  Ai giúp vs, chiều mai thi r.... Tks trc'...

  ReplyDelete
 2. Giải bất phương trình câu b làm sai rồi !!!!

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu