Đề kiểm tra lớp 12 chuyên Toán 2012 trường Nguyễn Thượng Hiền
ĐỀ ÔN TẬP,KIỂM TRA CHUYÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN,2012


Bài 1:
Cho hàm số y=4x+312x có đồ thị là (C).Chứng minh rằng có 1 phép đối xứng trục biến (C) thành chính nó.

Bài 2:
Giải bất phương trình:
4x+6x3+7x2+12x+63x22

Bài 3:
Cho đường tròn (C) nội tiếp hình vuông ABCD.Biết (C):(x2)2+(y3)2=10 và cạnh AB đi qua điểm M(3;2) và xA>0.Tìm tọa độ 4 đỉnh của hình vuông ABCD.

Bài 4:
Tìm trên đồ thị (C):y=3x1x1 2 điểm M,N thuộc 2 nhánh khác nhau sao cho tam giác AMN vuông cân tạiA(2;1).

Bài 5:
Giải phương trình:
sin(2xπ4).cos2x22sin(xπ4)=0

Bài 6:
Cho các số thực dương x,y,z.Tìm GTLN của:
P=x3x2+yz+y3y2+zx+z3z2+xy

Bài 7:
Trong mặt phẳng (P),cho tam giác ABC vuông tại A.AB=a;AC=b và M là trung điểm cạnh BC.Trên đường thẳng (d) vuông góc với (P) tại M,lấy điểm S khác M.Mặt phẳng (Q) chứa BC và vuông góc với (SAB),cắt SA tại D.Biết VABCD=ab2224.Tính độ dài đoạn SM.

Bài 8:
Giải phương trình:
x3x210x2=7x2+23x+123
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu