Nhặt ký ức

Trường: THPT TP Cao Lãnh     BÀI THAM GIA CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ, TRUYỆN NGẮN
Lớp: 11AV                                                 VIẾT VỀ “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CỦA EM”
Tên: Nguyễn Lê Tài Thịnh                                     LẦN THỨ XIX - NĂM HỌC 2010 - 2011
                     
š&

Nhaët  kyù  öùc

Nhặt chiếc lá vàng
                             Trên con đường thênh thang nắng
                             Nghe thu về xao xác những ban mai
Nhặt chiếc lá bàng
                             Góc sân trường ngày vắng
                             Bỗng ùa về bao kỉ niệm thân thương
Ngoảnh lối xưa níu tìm ngày cũ
                             Đâu tiếng cô thầy thao thiết những mùa qua
                             Đâu bạn bè dát tiếng cười trên vòm lá
                             Lung linh ngôi thánh đường của tuổi hồn nhiên…
Nhặt cánh phượng
                             Hóa bướm trên trang vở học trò
                             Nghe chênh vênh đâu dáng hạ về
                             Phiến tuổi hồng gọi nỗi nhớ mênh mông
Nhặt vần thơ        
                             Mùa thu đánh rơi ngoài cửa sổ
                             Mùa hạ cất vào trang lưu bút
Thả vào kí ức
                                       vi vút trong hồn
                                                                nỗi nhớ mãi xanh…
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu