HINH 9 SIÊU KHÓ GIÚP MÌNH VỚI?HINH 9 SIÊU KHÓ GIÚP MÌNH VỚI?


Cho tam giác ABC, AB>AC nội tiếp đường tròn O, tiếp tuyến tại A cắt đường thẳng BC tại M
a, Cmr tg MAB và tg MCA đồng dạng
b, Cmr MC/MB=AC^2/AB^2
c, Tính MA biết a,b,c là độ dài 3 cạnh tg ABC
d, Qua C kẻ đg thẳng song song với MA, cắt đường tròn tại I. Tg ABC phải thỏa mãn điều kiện j để MAIC là hình bình hành
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu