Tìm Kiêm loạiHòa tan hoàn toàn 5,94 gam kim loại R = dung dịch HNO3 dư thu đc dung dịch X(không chứa muối amoni) và 2,688 lít (đkc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO. Tỉ khối của Y đối với hidro là 18,5. Kim loại R là:

A.Zn
B.Cr
C.Fe
D.Al
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu