Câu 3 - Toán cao cấp - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 3. Tính các giới hạn

a)      

b)      

(L có dạng )

c)      

(L có dạng )

d)      

(L có dạng )

e)      

(L có dạng )

Từ kết quả câu c) và d), ta có

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu