Câu 6 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 6: Tính đạo hàm của các hàm số sau:

     

Lấy logarit 2 vế,ta được:

  (1)

Lấy đạo hàm 2 vế của (1),ta được:

Lấy logarit 2 vế,ta được:

            (2)

Lấy đạo hàm 2 vế của (2), ta được:
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu