Câu 8 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 8: Tìm các đạo hàm  và  của các hàm số  được cho dưới dạng tham số sau:

a)      tại

Ta có

Thay vào, ta tính được:

b)      tại

Ta có:

Suy ra:

Thay vào, ta tính được:

c)      

Ta có

Suy ra:

Thay vào, ta tính được:

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu