Câu 7 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 7: Tính đạo hàm của các hàm ẩn  định bởi:

a)     y= x + acrtg y

Lấy đạo hàm 2 vế ,ta :

Suy ra:

Vậy:

b)     y = 1+ y

Lấy đạo hàm 2 vế ,ta :

Suy ra:

Vậy:

 

c)     . Xác định y'(0)

Ta có:

Suy ra:

Vậy:

Khi

Thay vào, ta có:

d)      . Từ đó xác định

Ta lấy đạo hàm 2 vế:

Có được:

Xác định

Khi , tính được . Thay vào, ta có:
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu