Câu 9 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 9

·        Chứng minh y liên tục tại x=0

Ta có:


=>

 

Vậy, suy raNhư vậy, hàm số y liên tục tại

Chứng minh y không có đạo hàm trái và đạo hàm phải tại

Ta có:

 =  

 =

 và  không tồn tại nên hàm số không có đạo hàm bên trái lẫn bên phải tại x = 0

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu