Vật lý 10 - hay 2013Một khúc gỗ dạng khối hộp hình chữ nhật nặng 8 kg được kẹp giữa 2 tấm gỗ với áp lực 80N. ( hình vẽ nó giống chữ H ). biết hệ số ma sát la 0,6.
a/ tính độ lớn lực cần thiết để đẩy vật đi lên hoặc đi xuống xuống thẳng đều.
b/ giảm áp lực đến giá trị nào thì vật tự trượt xuống thẳng đều.

Giải:

a.

Nếu vật đi lên Thẳng đều:
++++2=0

Chiếu lên chiều dương, hướng lên:

(chiều chuyển động)

F-2Fms-P=0

<=>F=2Fms+P

<=>F=2.N+mg

=>F=2.0,6.80+8.9,8=174,4 (N)

Nếu vật đi xuống Thẳng đều:

++++2=0

Chiếu lên chiều dương (hướng xuống)

F+P-2Fms=0

<=>F=2Fms-P

=2.N-mg

=2.0,6.80-8.9,8=17,6 (N)

b. Vật trược xuống thẳng đều thì:

+++2=0

Chiếu lên chiều dương (hướng xuống)

P-2Fms=0

<=>p=2Fms

<=>mg=2.N

=>N=

 
2 comments:

  1. Chèn bộ mặt cười không được hả, có cần giúp gì ko bạn, ghé nhà mình nhé!!!

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu