Xác xuất - Mai Đặng1 lớp gồm 4 sv đã tốt ngiệp đại học và 12 sv chưa tốt nghiệp đại học và dc chia thành 4 nhóm,tính xác suất để mỗi nhóm có 1 sv đã tốt nghiệp đại học

Giải:

ở đây Thầy hiểu theo cánh là mỗi nhóm có duy nhất 1 em học sinh đã tốt nghiệp đại học nha. (còn bài toán có ít nhất 1 hs đã tốt nghiệp đại học sẽ khác)

Tổng số chọ sinh của lớp là: 4+12=16 học sinh.

Chia thành 4 nhóm thì mỗi nhóm có 4 người.

Số cách chọn 4 người trong 16 người là:

Ta tính số cách chọn nhóm có 1 em học sinh tốt nghiệp đại học:

ü Số cách chọn 1 em học sinh trong 4 em học sinh tốt nghiệp đại học là: 4 cách

ü Số cách chọn 3 em chưa tốt nghiệp đại học là: (do ta chọn 3 em trong 12 em chưa tốt nghiệp đại học)

Suy ra số cách chọn lúc này là: 4.220=880 cách:

Vậy xác xuất là: 880/1820=0,484

 

 
1 comment:

  1. e cảm ơn thầy ạ.còn mấy bài nữa thầy giúp e với ạ

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu