ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn Toán - Khối 7Trường THCS Đồng Đen – Tp.Hồ Chí Minh
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2014-2015
Môn Toán  - Khối 7
Thời gian làm 60 phút
Đề 1
Bài 1: (3đ) thực hiện phép tính:

a)     

b)     
c)      

Bài 2: (2đ) tìm x:

a)    
b)     

Bài 3: (2đ)
a)    75% một mảnh vải dài 45m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?
b)    Người ta cắt đi  mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải.

Bài 4: (0,5đ) tính giá trị biểu thức:
Bài 5: (2,5đ)
Trên cùng một nữa bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho: 
a.     Tia Ot có nằm giữa Ox, Oy không? Vì sao?
b.    So sánh  và  ?
c.      Tia Ot có phải là tia phân giác của  không ? vì sao?
Giải:
Bài 1:

a)     
=
=

=-1+1=0
b)    


c)     

Bài 2:

a)    
=>
=>
=>
=>
=>
=>


b)    
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Bài 3:

a)    cả mảnh vải dài: 45:75%=45:=45:=45.=60 (mét)

b)    số phần mảnh vải còn lại là: 
mảnh vải còn lại:  (mét)

ở câu b đây Thầy giải cách có vẻ lại đối với mấy đứa, Thầy giải cách này để mấy đứa học thêm cách mới.
bài 4:
lưu ý về tính chất của số hữu tỉ: 


Dể thấy khi phân tách xong thì 2 phân số đứng gần nhau cộng lại bằng 0
Bài 5:
a)    tia Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy
vì:  hai tia Ot và Oy cùng nằm trên một bờ chứa Ox và 
b)    ta có: 
=> (cùng bằng 50o )
c) tia Ot là tia phân giác của góc 
vì:      + Ot nằm giữa 2 tai Ox và Oy
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu