Vật lý 10 - bài tập cơ họcLúc 8h hai ô tô cùng khởi hành từ 2 điểm A và B cách nhau 96 km ngược chiều nhau. Xe1 xuất phát từ A với vận tốc 36 km/h, xe2 xuất phát từ B với vận tốc 28 km/h 
a, viết phương trình chuyển động của 2 xe 
b, chọn chục Ox là gốc O trùng A và chiều dương Ox là chiều từ A đến B. Xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau 
c, xác định quãng đường mỗi xe đi đk 
d, thời điểm để 2 xe cách nhau 32km
bài giải bằng video: 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu