KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 - Toán 7TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A TP. HCM

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TOÁN – LỚP 7

THỜI GIAN 60 PHÚT

BÀI 1: (3,5đ) Thực hiện phép tính:

a)    95:93+32.23-20140

b)   

c)   

Bài 2: (3,5đ) Tìm x biết:

a)   

b)    (50-x).5=22.52

c)    6x-7,2x=-14,4

Bài 3: (3đ)

Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot và Oy sao cho , .

a)    Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa tia nào? Vì sao?

b)    Tính   ?

c)    Tia Ot có là phân giác của góc không? vì sao?

Giải:

Bài 1:

a)    95:93+32.23-20140

=95-3+9.8-1

=92+72-1

=81+72-1

=81-1+72

=80+72

=152

b)   

=

=

=19

c)   

= -20

Bài 2:

a)   

=>

=>

=>

b) (50-x).5=22.52

=>50-x=22.52:5

=>50-x=22.5=4.5

=>50-x=20

=> -x=20-50

=> -x= -30

=> x=30

c) 6x-7,2x=-14,4

=> -1,2x= -14,4

=>x= -14,4: (-1,2)

=>x=12

Bài 3:

a)    Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy

Vì: Ot và Oy cùng nằm trong một bờ chứa tia Ox và

b)    Do Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên:

c)    Tia Ot là tia phân giác của góc

Vì: Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy và

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu