Hóa ion - Liên Quỳnhdd X gồm 5 ion Mg2+, ca2+, Ba2+, 0.2mol Cl-, 0.3mol NO3- . de ket tua hoan toan het cac ion kim loai co trong dd X can dung bao nhieu ml dd K2CO3 1M ?
giải:
Tổng số mol ion âm là: 0,2+0,3=0,5 mol.
Do 2 ion âm trong chất bang đầu đều là -1 nên nó tương ứng 1 electron
CO32- : tương ứng 2 electron
Áp dụng định luật bảo toán electron
=>nCO3=0,5:2=0,25 mol.
=>nK2CO3=0,25 mol.

=>V=n/CM=0,25/1=0,25 lít =250 ml.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu