Hóa Học - Tìm Tên Kim Loại - Phan Minh Hoàngcho 3,36 lít O2 (Đktc) phản ứng hoàn toàn với 1 kim loại có hóa trị 3 sau phản ứng thu được 10,2g oxit duy nhất> tìm tên kim loại hóa trị 3 đó
giải:
số mol Oxi: n=3,36:22,4=0.15 mol.
gọi X là kim loại cần tìm:
2X    +      3/2O2à            X2O3.
0,2………..0,15……………..0,1
Dựa vào khối lượng oxit ta có:
m=n.M
=>10,2=0,1.(X.2+16.3)
=>102=2x+48
=>x=27
Vậy kim loại đã cho là Nhôm.


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu