Tìm x biết |x^2-3x+2|=x^2-3x+2

Tìm x biết |x^2-3x+2|=x^2-3x+2
bài này tuy dể nhưng có nhiều em lại ko làm được, mấy em chịu khó xem video nhé. Hi vọng sẽ có ít cho mấy đứa. Chúc các em học tốt.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu