Hệ phương trình lớp 10a.    

 Û

Þ

Û

Û

Û (x – y)(x2 + xy + y2) + 5(x-y) = 0

Û (x – y)( x2 + xy + y2 + 5) = 0

Û

  Þ x = y

Từ Œ Þ

         Û – 11x = 0

         Û x(x2 – 11) = 0

         Û  Û   Û

Ta có : x = y

Þ

Vậy (0 ;0) và (;) là nghiệm của hpt.

 

b.  

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Từ * Þ

            D = 822 – 4.23.75

               =   -176   < 0

Þ pt * vô nghiệm

Vậy hpt vô nghiệm.

Bài b cách 2 :

b.  

Phương trình 2 ta có:

27x2 –(4x2-8x+4)+9=0

<=>27x2-4x2+8x-4+9=0

<=>23x2+8x+5=0

Phương trình vô nghiệm.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu