Chọn mạng 3G trên máy ĐTDĐ hệ điều hành Windows mobileChọn mạng 3G trên máy ĐTDĐ hệ điều hành Windows mobile

cách nhận diện máy ĐTDĐ sử dụng hệ điều hành Windows mobile: trên màn hình máy có biểu tượng HdhWin1

 

LOẠI 1: phiên bản Windows Mobile 6.1 Professional LOẠI 2: phiên bản Windows Mobile 6.5 Professional

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm Start

Bước 2: Chọn Setting

Bước 3: Chọn mục Phone (chọn thêm mục Band nếu có)

Bước 4: Trong mục Select your netwwork (hoặc Band Selection hoặc Frequency Band hoặc Select your GSM/UMTS band): Chọn mục Mạng UMTS/3G ==> OK

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm Start

ab1

Bước 2: Chọn Setting

ab2

Bước 3: Chọn mục Phone

ab3

Bước 4: Chọn mục Mạng UMTS/3G ==> OK

 

 

 

Bước 1: Từ màn hình chính của máy

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn Wireless control

Bước 4: Chọn mục Phone

Bước 5: Chọn mục Other Option

Bước 6:  Chọn mục Mạng UMTS ==> OK

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy

ab4

Bước 2: Chọn Settings

ab5

Bước 3: Chọn Wireless control

ab6

Bước 4: Chọn mục Phone

ab7

Bước 5: Chọn mục Other Option

 

ab8

 

Bước 6:  Chọn mục Mạng UMTS ==> OK

 

Chọn mạng 3G trên máy ĐTDĐ hệ điều hành Windows Phone 7
  • HTC 7 Mozart

  • HTC 7 HD7

  • HTC 7 Surround

  • HTC 7 Pro

  • HTC Trophy

  • Dell Venue Pro

  • Samsung Focus

  • LG Quantum

  • LG Optimus 7

Bước 1: Menu, Chọn Settings

h1

Bước 2: Chọn Mobile Network

 

h2

Bước 3: chọn mục 3G connectionOn

h3

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu