Cửa hàng ứng dụngNew Page 3

New Page 2

Cửa Hàng Ứng DụngHãy khám phá hàng chục ngàn ứng dụng cho phép bạn còn làm thêm được nhiều việc nữa trên iPhone. 
Duyệt tìm
các phiên bản mới

25 trình
hàng đầu, các trình nên dùng do Cửa Hàng Ứng Dụng đề nghị hoặc chỉ dùng
công cụ Tìm Kiếm (Search). Bạn sẽ tìm được trên 50.000 ứng dụng
với tất cả các hạng mục, được thiết kế để tận dụng lợi ích của các tính
năng của iPhone – từ giáo dục đến kinh doanh, game, tài chính, y tế và
thể dục và mạng xã hội. Chắc chắn mọi người đều tìm được thứ mình cần
dùng.
Thông Báo
Cập Nhật

Cửa Hàng
Ứng Dụng tự động kiểm tra tìm các bản cập nhật mỗi tuần. Biểu tượng của
Cửa Hàng Ứng Dụng hiện tổng số các bản cập nhật ứng dụng đang được cung
cấp. Các bản cập nhật ứng dụng là miễn phí và được tải về và tự động cài
đặt khi bạn chọn cập nhật chúng. Chú ý: Có thể mua các bản cập nhật
ứng dụng là các phiên bản mới trong các ứng dụng nào đó hoặc tải về qua
Cửa Hàng iTunes trên máy tính của bạn.

Truy Cập
Thư Viện iPod*

Các ứng
dụng iPhone có thể truy cập vào một tập tin âm nhạc, các tập tin podcast
và sách nói (audiobook) của người dùng và tận dụng mọi khả năng để đáp
ứng các thói quen của người dùng. Trên Đường (On-The-Go), danh sách mở
Liên Tưởng (Genius) và Thông Minh (Smart)*.


Bạn sẽ có thể nghe một bản nhạc
riêng trong một chương trình game, có thể nghe các bài giảng ở dạng
podcast trong một trình ứng dụng ghi chú và tạo ra cả các danh sách mở
(playlist) bằng các thông tin về tài nguyên thông tin (metadata) tìm
được trong các tập tin âm thanh. 
Kết Nối
Ngang Hàng

Tính năng
kết nối ngang hàng sẽ bổ sung thêm các khả năng nhiều người chơi
(multi-player) vào các ứng dụng iPhone. Bạn sẽ thích thú trong cuộc chơi
game tranh đua với các bạn ở gần. Bạn cũng có thể trao đổi qua mạng
không dây các thông tin liên lạc trong công việc, chia sẻ hình ảnh hoặc
gửi một bản ghi chú ngắn.

-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu