Thư điện tử - MailNew Page 3

New Page 2


  Thư (Mail)
Email
trên iPhone có giao diện và hoạt động y như email trên máy tính của bạn
và nó cũng hoạt động được với các account bạn đã có.


      Gửi SMS và MMS

Hỗ trợ
các máy chủ và nhà cung cấp dịch vụ email thông thường.

iPhone
hoạt động với các account email cá nhân và chuyên nghiệp của bạn. Nhờ sự
hỗ trợ của MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, Google Gmail,
AOL, và hầu hết các hệ thống mai IMAP hoặc POP, iPhone 3GS đã đưa email
vào trong túi của bạn. Điều này cho phép bạn nhận được email từ mạng 3G
và EDGE hoặc qua mạng Wi-Fi.
Chú ý : MobileMe có thể không được cung cấp ở một
số quốc gia.

Mail
client chất lượng như Máy tính để bàn

Thư trên
iPhone trình bày các tập tin đính kèm đúng như chúng được thiết kế để
xem. Mail client (Trình email máy khách) HTML phong phú của iPhone hỗ
trợ một số loại tập tin đính kèm bao gồm nhiều dạng hình ảnh và đồ họa,
các tập tin PDF, Microsoft Word và Excel, cũng như các ứng dụng iWork
của Apple.
Soạn thảo
dễ dàng

Dạng đứng
(Portrait)/ Dạng ngang (Landscape), Cắt (Cut), Sao chép (Copy), Dán
(Paste).

Bàn phím phần mềm thông minh dự đoán
và sửa lỗi khi bạn nhập dữ liệu. Xoay ngang nó ra khi bạn cần thêm chỗ.
Và nó cung cấp một cách thức khá đơn giản cho phép cắt, chép, dán các
đoạn văn bản và hình ảnh.


Hỗ trợ
dịch vụ email nội bộ công ty

iPhone
kết nối với Microsoft Exchange ngay từ hộp thư này. Có cơ chế hỗ trợ sẵn
cho các tính năng dành cho doanh nghiệp của Microsoft Exchange
ActiveSync: Bảo mật (Secure), truyền thông (Over the air), chuyển email
(Pust email), Sổ liên lạc (contacts), Lịch (calendars), Danh sách địa
chỉ tổng quát (Global address list) và Xóa từ xa (Remote wipe).-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu