Máy ghi âmNew Page 3

New Page 2


 Máy ghi âm
Ghi lại một ý tưởng, một bản ghi nhớ, một cuộc họp, hoặc bất kỳ cuộc ghi âm nào.

          Ghi âm

Ghi âm

Ghi
lại các ý tưởng, các lời nhắc, cuộc họp, bài giảng trong lớp, bản ghi
chú và các nội dung khác. Giờ đây bạn có thể ghi lại, chia sẻ các ý
tưởng hay và các vấn đề cần lưu ý trong cuộc họp ngay khi đang trên
đường. Nó chẳng khác gì một cô thư ký của riêng bạn.

 
Chỉnh sửa và chia sẻ

Chọn
một phần của đoạn âm thanh mà bạn muốn lưu lại rồi cắt nó ngay trên
chiếc iPhone. Sau đó chia sẻ cho người khác bằng MMS, email hoặc web.
Giao diện chỉnh sửa đơn giản giúp bạn nhanh chóng ghi được các thông
tin quan trọng mà bạn muốn có 
.

Đồng bộ hóa

Các
bản ghi âm trên iPhone của bạn sẽ được đồng bộ hóa vào máy Mac hoặc
Máy Tính Cá Nhân của bạn qua iTunes. Điều này có nghĩa tập tin âm thanh
đó sẽ có thể được sử dụng trong các dự án, làm bài tường thuật cho một
bản trình chiếu hoặc giới thiệu và lưu cất trên máy tính của bạn để
tham khảo sau này.

-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu