TetheringNew Page 3

New Page 2
Bây
giờ bạn có thể chia sẻ kết nối 3G nhanh trên iPhone của bạn với máy Mac
hoặc PC và kết nối Internet từ chỉ về bất cứ nơi nào - không có Wi-Fi
cần thiết. 


Chia sẻ kết nối.

Với tethering Internet trên iPhone, bạn không cần một kết nối Wi-Fi để lướt web từ máy tính của bạn.
Bây giờ bạn có thể chia sẻ kết nối 3G trên iPhone của bạn với máy tính
xách tay máy Mac hoặc máy tính xách tay PC và kết nối Internet mọi nơi. Khi iPhone của bạn là tethered, bạn vẫn có thể gửi và nhận dữ liệu và thực hiện cuộc gọi điện thoại.


Kết nối qua cổng USB.

Bạn cũng có thể sử dụng cáp USB kèm với iPhone của bạn để kích hoạt Internet tethering - và phí iPhone của bạn cùng một lúc. Kết nối iPhone của bạn vào máy tính qua cổng USB và chọn các dịch vụ mạng USB iPhone như kết nối mạng của bạn. Tất cả các phần mềm cần thiết được tự động cài đặt bằng cách sử dụng iTunes.

Kết nối không dây.

Không dây tether máy tính của bạn để iPhone của bạn bằng cách sử dụng công nghệ Bluetooth không dây và bạn có thể ở Cáp-Việt. Chỉ cần cặp iPhone của bạn với máy tính của bạn, sau đó chọn Bluetooth iPhone PAN dịch vụ như kết nối mạng của bạn


-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu