Tìm kiếmNew Page 3

New Page 2
 Tìm Kiếm
Tìm
kiếm dữ liệu trên iPhone bằng Spotlight hay tìm trong Contacts (Sổ
liên lạc), Mail (Thư), Calendar (Lịch), và Notes (Ghi chú).

Tìm kiếm trên iphone

Tìm kiếm ứng dụng

Tìm tên trong Contacts (Sổ Liên Lạc), Tìm subject (chủ đề), Sender (người gửi), và Recipient (người nhận) trong Mail (Thư).


Tìm lịch làm việc (calendar event) theo chủ đề (Subject), vị trí
(Location), hoặc người tham dự (attendee). Tìm tất cả các đoạn văn bản
trong Ghi chú (Notes). Tìm các tuyển tập (album), ca sĩ (artist), hoặc
tên bài hát (Song title) trong ứng dụng iPod. 

Tìm kiếm trong iPhone

Gảy
tay vào bên trái của màn hình chủ, mở công cụ tìm kiếm Spotlight,
tìm kiếm trong iPhone của bạn. Bạn có thể thực hiện một cuộc tìm kiếm
nhanh, nhấn vào mục tìm được để kết nối đến người cần liên lạc,
chơi một bản nhạc, mở một sự kiện trên lịch và nhiều nội dung khác.

Tìm kiếm trên máy chủ

Nếu
người liên lạc hoặc email hay tin nhắn bạn đang tìm không có ở trên
iPhone của bạn, bạn có thể tiếp tục tìm kiếm trên máy chủ.


Với các account MobileMe, Microsoft Exchange và một số account thư
IMAP, bạn cũng có thể tìm kiếm các tin nhắn trên máy chủ đó, giúp mở
rộng khả năng truy tìm thông tin khi bạn cần. 

-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu