Tìm vị trí vân sáng giống vân trung tâm
Tìm vị trí vân sáng giống vân trung tâm
Trong thí nghiệm Yang với ánh sáng trắng thì hầu như ngoài vân trung tâm thì ta không thể tìm thấy vị trí khác cũng cho vân sáng giống vân trung tâm, nhưng với AS tạp khoảng 2,3 bước sóng thì việc xuất hiện nhiều hơn những vị trí có vân sáng giống vân trung tâm, trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách tìm tọa độ những vị trí này nhé, từ đó ta có thể tìm được hầu hết các dạng toán dành cho giao thoa ánh sáng đơn sắc.
Trong giao thoa khe Yang với AS tạp có 2 bước sóng lamda1 và lamda2 có bước sóng i1 và i2. Tìm vị trí gần nhất giống vân trung tâm.
Ý tưởng : Xuất phát từ điều kiện trùng nhau giữa 2 vân sáng là chúng có cùng tọa độ
 
(a/b là kết quả tối giản thương lambda_1/lambda_2)
* vị trí gần I giống vân trung tâm thỏa mãn k1=a và k2=b do vậy thế k1 hoặc k2  ta được.
* Khoảng vân gần nhất của 2 vân giống vân trung tâm : i' = | x1' |
* Tìm số vân giống vân trung tâm trong vùng giao thoa trường (L):
L/(2i')=a,b : Số vân sáng : 2a+1
* Tìm số vân sáng giống vân trung tâm từ x1 đến x2
x1/i' <= k <= x2/i'
* Tìm vị trí vân sáng giống vân trung tâm thứ n.
x' = n. i'
* Nếu bài toán mở rộng cho n bước sóng cùng giao thoa thì cách làm tương tự
(a1,a2,a3,...an) là các số đã tối giản của (lambda1,lamda2,lamda3,....)
+ Gọi M=BSCNN(a1,a2,a3,...an)
+ Vị trí gần nhất là vị trí tương ứng k1=M/a1 , k2=M/a2 ; ... kn=M/an
==> x1' = k1.i1
 B/ TH vân tối trùng vân tối hay vân sáng trùng vân tối tam làm như sau
 
- TH1: a lẻ, b chẵn : vân tối của tia 1 trùng vân sáng tia 2 vị trí trùng là x=(a/2)*(2k+1)*i1
-TH2: a lẻ, b lẻ: 2 vân tối trùng nhau, vị trí trùng x=(a/2)*(2k+1)*i1
(Chúc các em có thêm kiến thức mới để giải toán Lý)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu