Toán Lơp 11–HKII–Nguyễn Thượng Hiền
-->

Trường THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II -  Năm học 2010 – 2011
MOÂN TOAÙN 11
Thời gian làm bài : 90 phút
------
Câu 1 : ( 2 ñieåm )
            a/  Tìm image001                  b/ image002
Câu  2 : ( 1 ñieåm )
Định m để hàm số sau liên tục trên R
                                          image003
Câu 3 : ( 1,5 điểm )
Tính ñaïo haøm haøm soá  
a/  y = image004
b/  y = image005
Câu 4 : ( 1,5 điểm )
            Cho hàm số y=f(x)= image006 có đồ thị là (C)
Gọi A là điểm thuộc (C) và A có hoành độ image007.
Tìm phương trình tiếp tuyến (image008) của (C),biếtimage009qua  điểm A . 
Câu 5 : ( 4 điểm )  
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là  hình vuông và mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy .Gọi I và K lần lượt là trung điểm AB và AD; L là giao điểm của  IC và BK
           a/ Chứng minh rằng SI vuông góc mp(ABCD) .                                                           
           b/ Tính góc giữa SC và mp(ABCD)                                                                              
           c/ Chứng minh rằng mp(SIC) vuông góc mp(SBK)                                                       
           d/ Gọi image010là góc giữa hai mp(SIC) và mp(SBC).Tính sinimage010.                                         

------ HẾT -----ÑAÙP AÙN TOÁN 11 – HKII 2010-2011

Câu 1. a/ (1 ñieåm): lim = image011 (0,25 ñ) = image012 (0,25 ñ)
= image013 (0,25 ñ) = image014= 2 (0,25 ñ)
b/ (1 ñieåm): = image015 (0,25 ñ) = image016 (0,25 ñ)
= image017 (0,5 ñ)
Câu 2:Định m để hàm số sau liên tục trên image018
           image003
·        Xét trên image019, image020 ta có:
image021 
Nên hàm số liên tục trên image019                                (0,25đ)
·        Xét trên image022, image023 ta có:
image024
Nên hàm số liên tục trên image022                                       (0,25đ)
·        Xét tại image025
image026
image027                                     (0,25đ)
image028
Hàm số liên tục tại image025image029image030   (0,25đ)
Vậy để hàm số liên tục trên R thì image031
Câu 3
a/ y = image004     
       image032image033
           image034
           = - sin 4x (3cos 2x + 2 )
b/ y = image005
image035
image036

Câu 4 :
  image037                                                                        (0.25)
  (image038qua A(2;-image039) nên có image040
   image041                                                         (0.25)
 image042                                                                                                   (0.25)
 image043                                                            (0.25)
Câu 5 :


 
image044 

a)1. đ
   image045  (0.25+0.25+0.25+0.25)

                                                                                                                
b) 1.5đ
.  Xác định được image046                                                         (0.5)                                                                
image047                                                                                                  (0.25+0.25) 
. image048image049                                                               (0.25)
.Vậy (SC,(ABCD))= image050                                                                                 (0.25)
c)
. Chứng minh được  image051                                         (0.25+0.25+0.25)
           
  . suy ra (SIC)image052                                                                                                 (0.25)

d)0.5đ
 Từ B vẽ BHimage053tại H image054(đlý 3 đường vuông góc)                                                                                                                      
((SIC),(SBC))= image055                                                                         (0.25)
Tính được image056                                                                              
image057                                                                                            (0.25)

2 comments:

  1. :( có mấy câu khó hiểu quá àk, sao ad không giải thích rõ hơn thì mem thấy ok luôn rồi. hihi, do đầu óc mềm chậm tiêu

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu